Statsråd Brekk stadfester hjemmel for offentlige innkjøp av økologisk mat

18.01.2012
Brekk viser til Stortingsrepresentant Svein Flåtten sitt spørsmål om konvensjonelle matprodukter blir valgt bort til fordel for økologisk mat i forbindelse med DIFIs krav om økologisk mat som miljøbetingelse ved offentlige innkjøp. -I Oikos - Økologisk Norge er vi meget overrasket over vinklingen på Flåttens spørsmål og forstår ikke at dette kan være noe Høyre står for, sier Reidar Andestad i en kommentar.

Statsråd Lars Peder Brekk stadfester at det offentlige nå kan stille krav om en andel av maten ved offentlige innkjøpsavtaler skal være økologisk.  Difi gikk ut med informasjon om dette rett før jul. Foto:  LMD

Svein Flåtten i Høyre vil kun ha konvensjonell mat i det offentlige, dette overrasker Oikos - Økologisk Norge som ikke forstår at dette kan være partiet Høyre sin politikk, sier daglig leder Reidar Andestad.  Foto av Flåttem fra Facebook.


Spørsmålet fra Flåtten


"DiFi har i en pressemelding tatt til orde for å kreve økologisk mat som en miljøbetingelse ved offentlige innkjøp. En følge av dette vil da være at det offentlige fastsetter regelverk som gjør at norske konvensjonelle matprodukter produsert etter de norske reguleringer og miljøstandarder blir valgt bort fra offentlige leveranser til fordel for økologisk produsert mat. Støtter statsråden en slik utvikling for norsk konvensjonell landbruksproduksjon?"

 

Statsrådens svar

Direktoratet for forvaltning og IKT @in) har kommet frem til at det kan stilles krav om at økologiske produkter skal være en del av et bredt assortiment når offentlige kontrakter skal inngås innen f.eks. storhusholdning. Jeg kan ikke se at det Difi konstaterer vil ha negative konsekvenser for norsk konvensjonell landbruksproduksjon.
Som landbruks - og matminister, er jeg svært opptatt av at forbrukerne skal få det de etterspør. Det er en målsetting å øke produktmangfoldet og forbrukernes valgmuligheter i matvaremarkedet generelt, også i offentlige kantiner, sykehus mm. Et økt utbud av økologiske produkter vil bidra til økt mangfold.

 

Det er i denne sammenheng verdt å nevne at det er flere individuelle grunner til at norske forbrukere
ønsker å velge økologiske produkter, herunder ønske om å ivareta miljø, dyrevelferd og
egen helse. Dette tilsier at de økologiske produktene har tilleggsverdier for
forbrukeren, og at de slik bidrar til økt mangfold i matvaremarkedet, svarer statsråd Lars Peder Brekk

Oikos - Økologisk Norge lurer nå på om Høyre virkelig kan mene det samme som Flåtten gir uttrykk for, sier daglig leder Reidar Andestad.  Foto: Nadin Marinuzzi

 

Høyre mot matmangfold og bedre miljøkrav til matproduksjon?

-Håper ikke Flåtten her målbærer en holdning i Høyre, om at de er i mot å stille krav til matinnkjøp i det offentlige, som fremmer et mer miljøvennlig landbruk og et bedre kvalitiativt matutvalg i kommuner og fylker, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge i en kommentar til saken.  Andestad viser til at EU har avklart det samme som Difi, og at nå er det opp til kommuner og stat til å stille slike krav ved sine innkjøpsavtaler.  Mangelen på en slik avklaring har vært brukt mot økologiske innkjøp tidligere, nå er det hjemmel for å stille slike krav, legger han til oig viser til Brekks svar. En viktig grunn til at Danmark og Sverige ligger høyere i økologisk matinnkjøp er at det offentlige har gått foran med innkjøp og dermed bidratt til en større produksjon og dermed også til gunstigere priser.

 

Se sak om Difis avklaring om at kommuner og stat kan stille krav om økologisk andel ved sine matavtaler.

Brekk svar var avgitt den 16.01.12

Annonsører

Samarbeidspartnere