Statsråd Brekk til dagligvarekjedene: Få økovarene ut i butikk!

11.04.2010
Dagligvarebransjen har reagert slik at økomarkedet har falt i volum i Norge i 2009, mens den har økt i våre naboland, som har slitt med større konsekvenser av finanskrisen. Nå utfordrer Brekk bransjen som i 2008 ba ham om større norsk økologisk produksjon, og å få varene ut i butikk og til fornuftig pris.
- Dagligvarekjendene trenger ikke ta så mange grep før salgsvolumet av økologisk mat stiger i 2010, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, som er enig i statsrådens analyser gitt i KSL Matmerks magasin Ø.
Her kan du lese statsrådens vurderinger og forslag på tiltak.

 Statråd Lars Peder Brekk går langt i å gi dagligvarebransjen skydlen for volum fallet i økologisk omsetning i Norge i 2009. Bransjen bad ham i 2008 om  øke produksjonen av økologisk mat i Norge, det har skjedd, nå ber han de får varen ut i butikk og til riktig pris.  LMD bilde.

 

 Etter regn kommer sol

I 2009 flatet veksten i salget av økologiske varer i Norge ut.  Samtidig økte lavpriskjedene sine markedsandeler. Dette blir av dagligvarekjedene forklart med at folk endret sine handlevaner som følge av finanskrisen. Finanskrisen forklarer nok delvis utflatingen. Men samtidig ser vi at Sverige og Danmark ikke har opplevd en slik utflatning.  Det vil i så fall si at finanskrisen har rammet økomarkedet hardere i Norge enn for eksempel Sverige og Danmark. I Danmark utgjør økomarkedet stabile 6,5% av totalmarkedet for mat.  I Sverige økte salget av økologisk mat i 2009 med 18 %.

 

 

Her er statsråd Lars Peder Brekk (th) i samtale med Øysten Løvli hos Godt Brød.  Oikos bilde.

 

Tilgjengelighet og rett pris

Man kan lure på om nordmenn er så forskjellige fra svensker og dansker? I dag er variasjonene store i utbudet av økologisk mat i dagligvarebutikkene.  Både mellom kjedene og mellom butikkene og med tanke på vareutvalg, vareplassering og prissetting.   Jeg tror at dersom vi får en god tilgjengelighet og riktig pris, vil veksten vi så til og med 2008 i omsetning av økologisk mat ta seg opp og fortsette. Rett og slett fordi norske forbrukere blir mer bevisste.

 

 

God agronomi er god matkvalitet

Den bevisste forbruker stiller stadig større krav til maten, både med tanke på kvalitet, presentasjon og hvordan den er produsert.  Spørsmålet rundt helse, miljø og klima eller matsikkerhet opptar den kritiske forbruker, og dette er noe landbruksnæringen tar på alvor. God agronomi og forståelsen av hvilken betydning ulike agronomiske metoder har på slike spørsmål, er og vil bli enda viktigere.  I denne sammenhengen skal økologisk produksjon være en spydspiss og et korrektiv i landbrukets miljøarbeid.  For å få til dette er kunnskap en nøkkelfaktor.  Erfaringene viser også at nettopp agronomien er en av de faktorene som mange dyktige bønder synes er spennende ved økologisk produksjon. 5,6 % av Norges jordbruksareal drives i dag økologisk av ca 2 900 produsenter.

 

Flere fylker har mer enn 10 % økologisk jordbruksareal

Det siste året har økningen i antall økologiske produsenter vært markant, og flere fylker er i ferd med å nå en 10% andel i økologisk jordbruksareal. Dette er et resultat av en bevisst og målrettet politikk for å øke  økologisk produksjon og forbruk. Det betyr at produksjonen av mange typer økologiske råvarer er over en kritisk masse, og at grunnlaget for produktutvikling og en videre utvikling av markedet er godt.

 

 

Økologiske Norgården hos Nortura har tatt statsråden og andre på ordet og produserer en rekke gode økologiske kjøtt og påleggssorter, som leverposteien over.  Mange av disse Økologiske Norgården  produktene er det vanskelig å finne til og med i store matbutikker i Norge.  På http://www.norgarden.no/ ser du at få butikker har lagt de inn inn sine listinger (utvalg).  Norgården bilde.

Utfordringen til dagligvarebransjen: Tiden er inne til å følge opp!

Høsten 2008 utfordret en samlet dagligvarebransjen meg til å øke den økologiske produksjonen.  Årsaken var det ikke var produksjon nok til å imøtekomme veksten i økomarkedet. Nå er produksjonen økt, blant annet som følge av målrettede virkemidler i jordbruksoppgjøret. Derfor utfordrer jeg nå dagligvarebransjen tilbake: Tiden er inne til å følge opp myndighetenes satsing på økologisk mat blant annet gjennom godt markedsarbeid og godt kjøpmannsskap. Varene må ut i butikk. Jeg inviterer til samarbeid gjennom hele verdikjeden. Sammen med landbruket og bevisste forbrukere kan handelen bidra til ny vekst og en satsing på miljøvennlig produksjon.

 

Lars Peder Brekk

Landbruks- og matminister

 

Statsråd Lars Peders Brekks innlegg stod på trykk i Ø-magasinet som kom som vedlegg til Magasinet til Dagbladet på sist lørdag.  Fra overskriften - Etter regn følger sol - er dette sitat av statsråden, overskriftene og bilder og bildtekstene er satt av Oikos.

Annonsører

Samarbeidspartnere