Stem økologisk!

06.09.2013
Er du fortsatt usikker på hvilket parti du skal stemme på? Her presenteres korte filmklipp om hva partiene vil gjøre for å få fart på økosatsingen i Norge. Vi gir deg også vår vurdering. Så er valget ditt! Godt økovalg!

Avgjørende valg

Mye står på spill ved dette valget. Vi kan miste både mål og virkemidler for økosatsningen her til lands. Samtidig har en rekke småpartier satt økologisk høyt opp på agendaen. Derfor er det spesielt viktig å stemme i år, og vi håper flest mulig vil stemme økologisk!

Stor interesse

Forrige uke arrangerte Oikos – Økologisk Norge sammen med 14 andre organisasjoner en paneldebatt med partipolitikere om en økologisk framtid. Litteraturhuset i Oslo var smekkfullt, det måtte leies en ekstra sal med fjernsynsoverføring til storskjerm, og mer enn 2000 seere fulgte med på nett-tv. Dette viser at mange er opptatt av en økologisk framtid. Sammen kan vi gjøre en forskjell ved valgurnene.

Vurdering av partiene

Under kan du lese hva partiene mener og se hvordan de selv presenterer sine synspunkter i korte filmsekvenser. Du vil også finne vår vurdering av partienes løfter med karakterer fra 1 til 6, der 6 er det beste, og 1 det dårligste. Det kan være flere saker som opptar deg, og som vil avgjøre hvilket parti du lander på. Vi håper denne oversikten vil være til hjelp.

ARBEIDERPARTIET

Arbeiderpartiet står fast ved målet om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020 og regjeringens handlingsplan for dette formålet.

Terje Lien Aasland, leder av Stortingets næringskomité og 1. kandidat til stortingsvalget fra Telemark Arbeiderparti, forteller hva partiet går inn for.

Se hans innlegg (5 minutter) om Arbeiderpartiets politikk på øko-området.

Se hans appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på Arbeiderpartiet.

Oikos’ vurdering: Arbeiderpartiet er en garantist for en fortsatt økologisk satsning her til lands. Det er svært viktig i den nåværende situasjonen. Samtidig er det nødvendig med flere/sterkere virkemidler for at målene skal kunne nås.

Karakter: 4

SENTERPARTIET

Senterpartiet står fast ved målet om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020, og regjeringens handlingsplanen for dette formålet.

Erlend Grimstad, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet og
1. kandidat til stortingsvalget fra Akershus Senterparti, forteller hva partiet går inn for.

Se hans innlegg (5 minutter) om Senterpartiets politikk på øko-området.

Se hans appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på Senterpartiet.

Oikos’ vurdering: Senterpartiet har gitt litt ulike signaler på øko-området, men var i paneldebatten tydelig på at partiet går inn for målene og handlingsplanen. Samtidig er det nødvendig med flere/sterkere virkemidler for at målene skal kunne nås.

Karakter: 4

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Sosialistisk Venstreparti er en pådriver for økologisk satsning og var sentralt for innføringen av målet om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020, samt regjeringens handlingsplan for dette formålet. Partiet står fast ved målet og vil gjøre mer for å nå det.

Aksel Hagen, Stortingsrepresentant og 1. kandidat til stortingsvalget fra Oppland SV,forteller hva partiet går inn for.

Se hans innlegg (5 minutter) om Sosialistisk Venstrepartis politikk på øko-området.

Se hans appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på Sosialistisk Venstreparti.

Oikos’ vurdering: Sosialistisk Venstreparti har vært avgjørende for regjeringens mål og handlingsplan på øko-området. I en rødgrønn regjering er det de som presser mest på for å få fortgang på den økologiske satsningen. Partiet er derfor det sterkeste kortet i en rødgrønn regjering på dette området.

Karakter: 5+

HØYRE

Høyre er mot regjeringens mål om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon i 2020, og mener markedet bør avgjøre hvor mye som produseres og distribueres økologisk. Partiet mener at det ikke skal gis ekstra støtte til økologisk produksjon, og at slik produksjon skal sidestilles med all annen produksjon med hensyn til støtteordninger. På paneldebatten sa Svein Flåtten at dette ikke nødvendigvis betyr at Høyre vil fjerne støtteordningene.

Svein Flåtten, Stortingsrepresentant, næringspolitisk talsmann og
1. kandidat til stortingsvalget fra Vestfold Høyre, forteller hva partiet går inn for.

Se hans innlegg (5 minutter) om Høyres politikk på øko-området.

Se hans appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på Høyre.

Oikos’ vurdering: Høyre er ingen støttespiller for økologisk landbruk. Det eneste som drar i positiv retning så langt er utsagnet om at støtteordningene ikke nødvendigvis vil bli fjernet.

Karakter: 1+

FREMSKRITTSPARTIET

Fremskrittspartiet har ikke nevnt økologisk i partiprogrammet sitt, og er negative til regjeringens mål om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020. Partiet er også mot støtteordninger for økologisk produksjon. På paneldebatten antydet Kjell Tore Wirum at ikke støtteordningene nødvendigvis vil bli fjernet om partiet kommer til makten.

Kjell Tore Wirum, næringspolitisk rådgiver og 9. kandidat til stortingsvalget fra Møre og Romsdal Fremskrittsparti, forteller hva partiet går inn for.

Se hans innlegg (5 minutter) om Fremskrittspartiets politikk på øko-området.

Se hans appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på Fremskrittspartiet.

Oikos’ vurdering: Fremskrittspartiet er ingen støttespiller for økologisk landbruk og forbruk. Selv om Kjell Tore Wirum antydet at ikke støtteordningene nødvendigvis vil bli fjernet, antar vi at sannsynligheten for at de beholdes vil være relativt liten – i lys av Fremskrittspartiets øvrige landbrukspolitikk.

Karakter: 1

KRISTELIG FOLKEPARTI

Kristelig Folkeparti er positive til en satsning på økologisk produksjon og forbruk og mener at det offentlige må gå foran og skape etterspørsel etter økologisk mat. Hun mener også at mer må gjøres for å følge opp tiltakene i regjeringens handlingsplan for økologisk landbruk og forbruk.

Rigmor Andersen Eide, Stortingsrepresentant og 1. kandidat til stortingsvalget fra Møre- og Romsdal Kristelig Folkeparti, forteller hva partiet går inn for.

Se hennes innlegg (5 minutter) om Kristelig Folkepartis politikk på øko-området.

Se hennes appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på Kristelig Folkeparti.

Oikos’ vurdering: Kristelig Folkeparti er en støttespiller for økologisk produksjon og forbruk på borgerlig side. Det er positivt at partiet går inn for offentlige innkjøpsordninger, og at det vil ha mer trøkk på tiltakssiden for å øke økologisk produksjon og forbruk.

Karakter: 4+

VENSTRE

Venstre går inn for 17 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020 og vil kutte momsen på økologisk mat som ett av virkemidlene for å nå dette målet. Partiet vil også gi økt jordbruksfradrag for bønder som legger om til økologisk eller som driver økologisk.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og 2. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Venstre, forteller hva partiet går inn for.

Se hans innlegg (5 minutter) om Venstres politikk på øko-området.

Se hans appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på Venstre.

Oikos’ vurdering: Venstre er den sterkeste pådriveren for økologisk på borgerlig side og har de klareste målene og virkemidlene her. Et sterkt Venstre vil kunne bli en viktig faktor for en borgerlig regjering med hensyn til utformingen av politikken på det økologiske området.

Karakter: 5+

MILJØPARTIET DE GRØNNE

Miljøpartiet De Grønne går inn for full omlegging til økologisk landbruk, med momsfritak på økologisk mat og at 50 prosent av offentlige matinnkjøp skal være økologiske innen 2017. Partiet har ikke tatt stilling til blokkene i det partipolitiske landskapet og vil kunne støtte både en blå og en rød regjering avhengig av hvor de får best uttelling for sine miljøsaker.

Rasmus Hansson, biolog og 1. kandidat til stortingsvalget fra Miljøpartiet De Grønne i Oslo, forteller hva partiet går inn for.

Se hans innlegg (5 minutter) om Miljøpartiet De Grønnes politikk på øko-området.

Se hans appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme Miljøpartiet De Grønne.

Oikos’ vurdering: Miljøpartiet De Grønne har de beste målene og virkemidlene for å få fart på den økologiske satsningen i Norge av alle partiene, og er det partiet som vil sette mest inn for å få til en omlegging til økologisk produksjon og forbruk her i landet.

Karakter: 6

RØDT

Partiet Rødt ønsker mer økologisk landbruk og produksjon og vil ‘peise på’ for å få til det, ifølge miljø-politisk talskvinne for Rødt, Elin Volder Rutle. Hun mente også at regelverket må videreutvikles for å styrke prinsippene for økologisk produksjon.

Elin Volder Rutle, Landbruksøkolog og miljø-politisk talskvinne for Rødt og
5. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Rødt, forteller hva partiet går inn for.

Se hennes innlegg (5 minutter) om Rødts politikk på øko-området.

Se hennes appell (1 minutt) om hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme Rødt (gå litt ned på siden i linken).

Oikos’ vurdering: Rødt har programfestet at partiet går inn for økt produksjon og forbruk av økologiske varer i Norge, men sier ikke mye om hvordan dette skal oppnås. Dette fortalte imidlertid deres miljøpolitiske talskvinne, som også gikk inn for å gjøre økologisk produksjon enda mer økologisk.

Karakter: 5

Annonsører

Samarbeidspartnere