Sterk vekst i salg av økologiske varer

16.09.2014
Salget av økovarer gjennom dagligvarehandelen økte med i overkant av 30 prosent i første halvår 2014. Salget gjennom andre kanaler har økt med rundt 20 prosent.

Mer enn 30 prosent salgsvekst for økovarer fra januar til juli, er fasiten i årets første halvårsrapport fra Landbruksdirektoratet (LD).

Fornøyd Blåfjelldal

Det er gledelig å se at omsetningen av økologiske varer har økt så mye, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal i en melding fra LD.

– Dette viser tydelig at økologiske varer er noe forbrukerne etterspør i stadig større grad. Omsetningen av økologiske varer har økt både i dagligvarehandelen og i andre salgskanaler som bakeri, abonnementsordninger, spesialbutikker og gjennom Bondens Marked, sier Blåfjelldal.

Frukt, grønt og søtmelk
Særlig økologisk frukt og grønnsaker pekte seg ut som salgsvinnere i dagligvarehandelen 1. halvår i år.

De siste årene har det vært stor etterspørsel etter økologiske gulrøtter. I år har det også vært en økt etterspørsel etter økologiske bananer og epler. I tillegg var det også sterk vekst i omsetning av økologisk søtmelk.

Økte med 200 millioner
Omsetningen av økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen økte fra 660 millioner kroner i 1. halvår 2013 til 865 millioner kroner i 1. halvår 2014. Det tilsvarer en økning på litt over 30 prosent. Statistikken er basert på omsetning i verdi, og økningen skyldes delvis økte priser, som igjen gir økt verdi på omsetningen.

Tallene fremgår av halvårsrapporten fra Landbruksdirektoratet om produksjon og omsetning av økologiske varer i første halvår 2014, som ble lagt fram i går.

Landbruksdirektoratet utarbeider årlig to rapporter om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapporten som legges frem i mars beskriver utviklingen for hele fjoråret, mens rapport nummer to kommer i september, og beskriver utviklingen for første halvår i inneværende år.

Landbruksdirektoratet

Du kan lese hele rapporten her.

Annonsører

Samarbeidspartnere