Stiftelsen Helios Jordbruks- og Naturprodukter og Helios Distribusjon AS konkurs

28.04.2008
Oikos beklager at Helios sitt distribusjonsselskap har gått konkurs. Vi håper på restart eller at andre aktører snarlig går inn i denne funksjonen.

Selv om antall økologiske varer har økt mye i mange butikkjeder er det ingen som har hatt slikt utvalg som Heliosbutikkene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. 
Det er viktig å merke seg at Heliosbutikkene ikke er omfattet av konkursen.  Nå får butikkene en stor utfordring i å opprettholde det gode vareutvalget.

Annonsører

Samarbeidspartnere