Stopp gebyrøkningen på øko-produksjon!

24.03.2014
Gebyr-eksplosjonen på økologisk produksjonen må stanses. Dette er det klare budskapet fra landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge til norske styresmakter.

Fra og med 2014 har Mattilsynet innført sterkt økte kontrollgebyrer for Debio-sertifisering av økologiske gårdsbruk. Gebyrøkningen er på hele 39 prosent.

Sterke reaksjoner

Reaksjonene på den formidable gebyrøkningen på økologisk produksjon i Norge strømmer inn til Oikos – Økologisk Norge, som var samlet til landsmøte i Steinkjer i helga. Oikos ser alvorlig på denne økningen, som er innført kort tid etter tiltredelsen av en ny regjering, som har skatte- og avgiftsreduksjon som et av hovedpunktene i sitt politiske program.

Flere økobønder slutter

Økonomien i landbruket er vanskelig fra før, og Oikos – Økologisk Norge frykter at dette vil forverre situasjonen ytterligere. Oikos ser allerede klare tegn på at etablerte økologiske gårdsbruk vil melde seg ut av ordninga av økonomiske årsaker. Både antall gårdsbruk og totalt økologisk areal har gått ned.

Økt etterspørsel

Dette er spesielt alvorlig i en tid der norsk økologisk produksjon fra før ikke er stor nok til å dekke etterspørselen etter økologisk mat i Norge. Oikos – Økologisk Norge vil innstendig oppfordre norske styresmakter om å fjerne kontrollgebyrene, slik organisasjonen også har spilt inn til jordbruksforhandlingene.

Bli medlem i Oikos

Samtidig oppfordrer Landsmøtet i Oikos alle økobønder som i dag er med i Debio-ordninga om å tegne seg som medlemmer i Oikos, i stedet for å melde seg overilt ut av Debio-ordninga. Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon for både økologisk interesserte forbrukere og økologiske bønder, og vi har utvikling av økologisk landbruk i Norge som vårt hovedformål.

Øko-utviklingen i Norge i tall 2011-2013

Salg av økologiske varer: + 346,8 millioner kr, som tilsvarer + 34,6%

Antall Øko-produsenter: - 278 gårdsbruk, som tilsvarer - 11,3%

Økologisk jordbruksareal: - 27.581 dekar, som tilsvarer - 5,8%

Areal i karens (omlegging): -  16.529 dekar, som tilsvarer - 37,2 %

Totalt jordbruksareal i Norge er i samme periode redusert med 1,6%.

Kilde: Statens Landbruksforvaltning

Annonsører

Samarbeidspartnere