Stopp kasting av mat

15.06.2011
- Kasting og svinn av mat betyr en gigantisk sløsing av ressurser, som inkluderer jordbruksareal, vann, energi, arbeid og unødvendige utslipp av klimagasser, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, i forbindelse med utdeling av Sofieprisen i dag til den britiske aktivisten og forfatteren Tristram Stuart.

- Vi må våkne opp og finne tiltak mot kasting av mat. Det er helt vilt når vi kaster mat til en verdi av 10 milliarder kroner per år i Norge, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

 

- Kasting av mat er en tragedie i en situasjon med rundt en milliard som lider av underernæring. Maten som havner på søppelhaugene i Europa og Nord-Amerika kunne mettet disse, sier Andestad.


- Problemet er ikke at det produseres for lite mat i verden, men at maten ikke er rettferdig fordelt og den meningsløse sløsinga og kastinga av mat, sier Andestad.

 

Kaster mat for 10 milliarder i året i Norge

I Norge kaster hver person ca 100 kg mat per år. Tilsammen utgjør dette 500 000 tonn mat til en verdi av 10 mrd. kroner.- Det er skremmende høye tall som ingen kan forsvare, sier Reidar Andestad.  Vi må stille oss spørsmålet: Hva i all verden er det vi driver med?

30 % av maten globalt går tapt

Rundt 30 prosent av den produserte maten i verden, omlag 1,3 milliarder tonn, går tapt eller kastes før den blir spist, viser en en ny studie utført av FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon. I rike land som Europa og Nord-Amerika er det sløsing og kasting av mat ved kjøkkenbordet og i dagligvarehandelen som er årsaken. I utviklingsland skjer tapene av mat ved dyrking, lagring og foredling på grunn av dårlig infrastruktur og lite investeringer i matsystemet. Frukt, grønnsaker og rotvekster er matslagene det blir kastet mest av.


- Diskusjonen om økt matproduksjon for å mette verdens befolkning stilles i skyggen av realitetene rundt matkasting og svinn av mat, mener Andestad.

 

Umoralsk å kaste mat på grunn av utseende

Dagligvarehandelen kaster store mengder fordi det er et overfokus på utseende. Undersøkelser viser at forbrukere er villige til å kjøpe mat som ikke møter krav til utseendet så lenge maten er trygg og smaken er god. Innsamling av mat for distribusjon gjennom frivillige organisasjoner til f.eks. hjemløse er en annen mulighet.


- Med relativt enkle metoder kan vi i rike land redusere matkastinga og dermed den alvorlige belastninga på miljøet, mener Andestad.

 

Mer info: 
Cutting food waste to feed the world, FAO, Roma, 11. mai 2011:
http://www.fao.org/news/story/en/item/74192/icode/


Feeding the 5000
http://feeding5k.org/


Sofieprisen 2011

Annonsører

Samarbeidspartnere