Stor global økologisk vekst

19.02.2011
Globalt sett har det økologiske markedet økt med 5 %, melder FIBL i sin årsrapport for 2009. Rapporten ble presentert under BioFach i Tyskland. Til sammen handles det økomat for nesten 55 milliarder dollar i 2009. USA har passert Europa som den regionen med størst økologisk handel. – Dette viser at vi samlet sett hadde økologisk vekst i finanskriseåret 2009, sier markedssjef Kristina Alnes i Oikos – Økologisk Norge.

 

Mer areal legges om til økologisk drift

Arealmessig er det også en økning på 6 % mellom 2008 og 2009, med 2 mill hektar til 37 mill hektar. Særlig stor har veksten vært i Afrika i prosent og i Europa i areal. Totalt 0,85 % av totalt landbruksareal er økologisk sertifisert. Større områder enn dette regnes som økologisk, men er ikke sertifisert. Økologisk arealandel er størst i Oseania på 2,82%. mens Europa ligger på 1,87 %. 7 land har en økologisk arealandel på over 10%. I Europa har andelen økologisk areal økt fra 1,6% i 2007 til 1,87 % i 2009.  Tabellen under viser at Norge ligger på  15.plass i andel økologisk areal i Europa der 5 land ligger over 10%.  Norge ligger nå foran Spania og Storbritannia.

 

  Økologisk jordbruksareal i Europa
i prosent av samlet areal
1  Liechtenstein 26,9
2  Østerrike  18,5
3  Sverige 12,6
4  Sveits 10,8
5  Estland 10,5
6  Tjekkia 9,4
7  Latvia 9,0
8  Italia 8,7
9  Slovakia 7,5
10  Finnland 7,3
11  Portugal 6,2
12  Slovenia 6,0
13  Danmark 5,9
14  Tyskland 5,6
15  Norge 5,5
16  Spania 5,4
17  Litauen 4,9
18  UK 4,5
19  Hellas 3,9
20  Frankrike 2,5

 

Hver nordmann brukte 192 kr på økomat

Økologisk handel er tredoblet siden år 2000.  Danmark, Sveits og Østerrike ligger på topp i økologisk handel per innbygger. Danskene brukte i 2008 kr 1 112 per innbygger, svenskene kr 600, mens i Norge brukte vi 192 kr.  Med dette er Norge på 13. plass i Europa i økologiske innkjøp, på linje med Irland og Spania.  Finland ligger nede på 112 kr per innbygger.  Overraskende er det at Italia med kr 200 per person bare så vidt ligger foran Norge.

I verdi er det størst økologisk handel i USA, Tyskland og Frankrike.

Annonsører

Samarbeidspartnere