Stor interesse for nasjonalt økomelkseminar

20.01.2015
Forrige ukes nasjonale seminar om økomelk samlet hele 160 deltakere, både bønder, rådgivere og forskere. Alle med stort engasjement for å utvikle og forbedre økologisk melkeproduksjon.

Faglig påfyll for rådgivere og praktiske tips for melkebonden sto sentralt da Foregangsfylket for økologisk melk, NLR-Nord-Trøndelag og forskningsprosjektet FORUT samlet hele 160 deltakere til nasjonalt seminar om økomelk i forrige uke.

De to seminardagene var delt opp i korte foredrag, der forskningen som FORUT har vært involvert i ble presentert.

Grovfôr, kraftfôr og økonomi

Økningen i avdrått i økologisk melkeproduksjon er i stor grad funnet å ha sammenheng med økende mengder kraftfôr til kua, og ikke med økende grovfôrinntak eller kvalitet. Dette har vært en av bakgrunnene til FORUT prosjektet.

Derfor har prosjektet sett mye på økonomien i melkebruk. Tema som økonomiske konsekvenser av intensivt engbruk i melkeproduksjon og avlings- og avdråttsnivå og lønnsomhet i melkeproduksjonen i Trøndelag ble tatt opp.

Godt grovfôr viktig

Grovfôrproduksjon, kvalitet, proteinkonservering og 2-slåtts og 3-slåtts-systemer ble diskutert på bakgrunn av forskningsresultatene. På tross av mange gode resultater er det klart at bonden selv hele veien må ta hensyn til egne dyr, natur og ressurser tilgjengelig. Derfor var det også mange gode innlegg fra bønder som driver godt økologisk Produksjon av proteinrikt økologisk fôr i Trøndelag og Østfold, og hvordan få til godt med avdrått på mindre mengder kraftfôr, var sentrale emner.


Nasjonalt økomelkseminar januar 2015Ku, kalv og dyrehelse

Dyrehelse var også i fokus, og det mye omtalte ku-kalv-prosjektet ble presentert for et engasjert publikum. Her skjer det mye forskning og diskusjoner i Norge og i utlandet. I tillegg ble både klovhelse og parasitter tatt opp, og i begge sammenhenger var det klart at forebyggende tiltak var det viktigste for å oppnå god dyrehelse.

Stor interesse

Seminaret samlet hele 160 deltakere. Over 60 av dem var produsenter, og mange var rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning og TINE.

Oikos – Økologisk Norge var selvfølgelig representert. Først og fremst ved alle medlemmene som deltok, men også ved styremedlem Liv Heide, landbruksrådgiver Markus Brun Hustad, samt lokallagsledere fra både Nord-Trøndelag og Nord-Norge deltok på seminaret.

Videre arbeid

Det brede oppmøtet fra bønder og rådgivere gir gode håp for at produksjonen av økologisk melk skal bli enda bedre i fremtiden, og at man sammen finner gode løsninger når det kommer til fôring, effektivitet og økonomi, i tillegg til god dyrehelse. Et slikt nasjonalt seminar, med deltakelse over all forventning, viser helt klart at det er engasjement og vilje til å bedre økoproduksjonen av melk fra alle kanter.

Naturlig samarbeid

Foregangsfylke økologisk melk (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) jobber i hovedsak for å øke kompetansen til gårdbrukere som allerede har lagt om til økologisk melk, og til rådgiverapparatet som er rundt. I tillegg jobbes det opp mot markedet, og noe opp mot videreforedling av melkeprodukter.

FORUT-prosjektet har hatt som formål å fremskaffe kunnskap som gjør bonden i bedre stand til å produsere høye grovfôravlinger med høy fôrverdi innenfor rammene som de naturgitte ressursene gir, til å tilpasse grovfôr og melkeproduksjon til de naturgitte ressursene, og vurdere økonomien, ressursbruken og miljøeffektene knyttet til fôrproduksjon og fôrrasjon.

Prosjektet, som har vart fra 2011-2014, har blitt finansiert av forskningsmidler over jordbruksavtalen, TINE SA, Landbruk- og regionalforvaltning i Nord- og Sør Trøndelag og Norsk landbruksrådgiving. Prosjektet er også støtta av «Grønn Forsking Midt-Norge».

Lenker:

Seminarprogrammet finner du HER

Presentasjonene fra seminaret finner du HER

FORUT-prosjektet finner du HER

Annonsører

Samarbeidspartnere