Stor interesse for ny fagkunnskap om matjord

02.04.2017
Verdens matjord er alvorlig truet. Men det finnes løsninger for å redde den, gjennom endret jordbrukspraksis. Hele hundre deltakere fant veien til vårt fagseminar på Ås sist fredag for å lære mer om hvordan.

Om lag en tredel av matjorden i verden er truet - i moderat til alvorlig grad.
Denne situasjonen danner den alvorlige bakgrunnen for temaet, mennesket og molda - veier til økt jordfruktbarhet, som ble satt på dagsorden på fagseminaret vårt på Ås den siste dagen i mars.

Forbruker matjord
Moderne jordbruksmetoder forbruker matjordressurser i stort tempo. Resultatet er at avlinger går ned, og viktige jordbruksarealer er i økende grad utsatt for flom og tørke som følger av klimaendringene, kunne bygdesosiolog Bjørn Egil Flø, i NIBIO fortelle forsamlingen.

Også forsker emeritus Hugh Riley ved NIBIO Apelsvoll gjorde grundig rede for trusler mot jordas fruktbarhet. Han fortalte om egen og andres forskning omkring Endringer i moldinnhold over tid.

Fagdag Oikos 2017 9

Håp
Det står altså ikke bra til i dag. Men det finnes håp. Dyktige fagfolk i mange land er i ferd med å utvikle ny forståelse av de prosessene som foregår i levende matjord. Aktive bønder utvikler - i samarbeid med forskere - ny praksis for å bygge opp jordas fruktbarhet igjen. Noen av dem presenterte arbeidet sitt på fagseminaret.

7200 mål regenerativt landbruk
Den danske agronomen Martin Beck har jobbet som økologisk og biodynamisk rådgiver i 17 år og bruker mye tid på å formidle sine erfaringer. På den biodynamiske gården Almende leder Beck et praktisk arbeid med jordfruktbarhet og karbonbinding.
Der driver de 7200 mål med pløyefrie regenerative dyrkningsmetoder der de huminstoffdannende prosessene har fått økt oppmerksomhet.
– Humusoppbyggingen skal foregå på stedet, sa Beck i sin presentasjon.

Biokull
NIBIO-forskeren Adam O’Toole presenterte sitt arbeid med utforsking av Biokull som middel til jordforbedring og karbonlagring i jord.
Biokull, som fremstilles ved pyrolyse, kan føres tilbake til jorda der det brytes svært langsomt ned. I følge forskeren kan bruk av biokull øke vannlagringen i jorda. Det forskes nå også for å se på hvordan dette kan brukes i landbruket – inn i komposteringsprosesser og som komponent i gartnerjord.

Jordkarbon-prosjektet
– Den største utfordringen nå, er at vi vet lite om karbonbinding i jord, sa Hege Sundet i NLR Østafjells som leder Jordkarbonprosjektet. – Derfor går vi bredt ut og er åpne for nye måter å drive landbruk på. Sammen med bøndene skal vi utvikle og formidle kunnskap om metoder for å forbedre jordstrukturen og øke moldinnholdet i jorda. Karbonbinding i landbruksjord er en vinn-vinn både for bonden og for klimaet.

Lære naturens språk
– Dette handler om at vi må begynne å lære oss naturens språk, sa sauebonde Anders Lerberg Kopstad fra Ringerike. Han bruker beitende sau og en helhetlig planlegging som verktøy til å rehabilitere jordsmonnet. Resultatene er sunt jordsmonn, artsmangfold og reint grasfôra lam og sauekjøtt.
– Vi må la naturen bli en venn i stedet for en fiende som vi må bekjempe. Ulempen er at jeg har ingen grunn til å kjøre traktor lenger, la han spøkefullt til.

Fotosyntesen er drivkraften
Kornbonde Hellek Berge fra Gvarv fortalte at han hadde økonomien som utgangspunkt. – Med god økologisk agronomi, ved å bruke belgvekster og underkultur i kornet, får jeg større avlinger med mindre ressursbruk, forklarte han. – Vi sørger for at jorda er dekket av grønne planter gjennom hele vekstsesongen, for å fange mest mulig av solenergien også utover høsten. De levende plantene fôrer mikroorganismene i jorda – gjennom en effektiv fotosyntese.

Bøndene har løsningen
– Bøndene er vårt columbi egg. Det er de som har løsningen på de utfordringene matproduksjonen vår står overfor, og det er de som kan utvikle ny praksis på basis av de ressursene de har å forvalte på hvert sine bruk, påpeker daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen. – Nå gjelder det å vise frem de gode eksemplene som bønder utvikler rundt om i landet og jobbe for å få de nødvendige politiske endringene for å utvikle hele landbruket i Norge i en mer bærekraftig retning.

Fagdag Oikos 2017 15De hundre deltakerne på fagseminaret fikk inspirasjon, håp og ny kunnskap om hvordan vi kan redde matjorda vi alle lever av.

Fagseminaret, som ble dyktig ledet av Ragna Kronstad, utgjør den tradisjonelle innledningen til Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge, som foregår i Fredrikstad denne helgen.

Seminaret ble arrangert av Oikos - Økologisk Norge i samarbeid med Fagbladet Økologisk Landbruk, som utgis av Norsk Landbruksrådgiving, Vitenparken Campus Ås og Stiftelsen KORE.

Plakat

Denne plakaten som viser næringsstoffenens vei fra jord til kropp og hjerne kan lastes ned som pdf fra FAO


Last ned presentasjonene
Her finner du programmet og presentasjonene som nedlastbare PDF:

Programmet for Oikos' fagseminar 2017 PDF

Bjørn Egil Flø: Ein refleksjon om menneskjer og molda PDF
Hugh Riley: Trusler mot jordas fruktbarhet: Endringer i moldinnhold over tid PDF
Martin Beck: Regenerativt landbruk: Hvordan bygge jordfruktbarhet? PDF
Adam O'Toole: Hvordan kan biokull bidra til jordfruktbarhet og karbonlagring i jord? PDF
Hege Sundet: Karbonbindende landbrukspraksis i Norge PDF

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Emma Gerritsen

Annonsører

Samarbeidspartnere