Stor interesse for økoomlegging

09.11.2017
Bortimot hundre deltakere møtte opp til konferansen ”Biotown - Best på bærekraft” i Dalsbygda denne uken. Tema var: Hvordan kan bærekraft bidra til et mer konkurransedyktig og lønnsomt landbruk?

– Her var det var et imponerende oppmøte og stor interesse for omlegging til økologisk. Slike møter gir inspirasjon og håp, sier Aina Bartmann, Oikos-ansatt prosjektleder i Landbrukets Økoløft. Bartmann var møteleder  og en av foredragsholderne da konferansen Best på Bærekraft ble arrangert på Rønningen gård i Dalsbygda. Konferansen var et av hovedarrangementene under Biotown 2017 – en grønn konferanseuke på innlandet.

Kunden i fokus
– Den økologiske forbrukeren vil ha kortreist og økologisk, og er nå mer opptatt av miljøet enn egen helse, fortalte Bartmann. – Lokalmaten har vokst raskest i matmarkedet hittil.
Hun viste til Fjellregionen som de siste 25 årene har satset offensivt på økologiske produkter for å styrke den lokale matsatsningen Røros Mat.
– Ikke minst er dette viktig omdømmebygging for regionen for å hente synergier innen reiseliv, sa hun.

Bærekraftig kosthold
Bartmann poengterte at bærekraftig matproduksjon forutsetter et bærekraftig kosthold som gjenspeiler naturen der vi bor. Hun trakk frem grasforet (grass fed) som en økende forbrukertrend og merkevare og trakk linjer til at grasfora beitedyr er en del av et miljøvennlig landbruk som også bidrar til bevaring av landskap.
– Kua er ikke en klimaversting, men bør heller integreres i løsningen. Dette må Landbrukspolitikken støtte ved å stimulere bruk av lokale, fornybare ressurser framfor høye avlinger basert på importerte råvarer, sa Bartmann.

Bønder inspirerer bønder
Publikum fikk også høre to bønders erfaringer om økonomisk bærekraftig landbruk. #Inspirasjonsbonde og økobonde Torbjørn Støre fra Levanger fortalte hvorfor han driver økologisk. Bonde Stian Nylend fra Os holdt innlegg om hvorfor han vurderer å legge om.
– Vi vet at det er overproduksjon av mjølk i Norge, og samtidig vet vi at Rørosmeieriet har mangel på lokalprodusert økologisk mjølk, sier Nylend til avisen Østlendingen. Han mener dette gir en motivasjon til eventuelt å gå over til økologisk drift.

Mer aktuelt veivalg
Trond Lund, meieribestyrer på Rørosmeieriet merker stor interesse i regionen for omlegging til økologisk melkeproduksjon. ­­
– Det er mye som har skjedd på kort tid, det økologiske veivalget var ikke aktuelt for bare noen år siden. Nå regner vi med å øke volumet på melkeproduksjon med 35 % frem mot 2019. Med blant annet EU som vurderer et forbud mot glyfosat, ser vi at det er endringer på gang. Klarer vi å være i forkant så kan vi skape en region som er god på bærekraft. Bøndene må følge med på utviklingen og gjøre grep, det er ingenting som kommer av seg selv, sier Lund.


Konferansen Best på Bærekraft ble arrangert i samarbeid mellom Landbrukets Økoløft, Rørosmeieriet og Hedmark Kunnskapspark, Norsk Landbruksrådgivning og Tine Rådgivning.

Tekst: Lotte Shephard
Foto: Rørosmeieriet

Annonsører

Samarbeidspartnere