Stor konferanse om urbant landbruk i Sverige

30.01.2013
Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og innen 2050 vil det i følge FN øke til 80 prosent. Å inkludere matproduksjon i og nær byene er viktig for både matsikkerhet- og trygghet. I Linköping i Sverige tar de dette på alvor og inviterer til den hittil største konferansen om urban matproduksjon.

Urbant landbruk er viktigere enn noen gang

Å finne bedre og nye måter for bønder og andre mennesker til å produsere, foredle og distribuere mat i byer er viktigere enn noen gang. Det skriver Food tank.org om konferansen ”Urban Agriculture Summit”, som startet i Sverige på tirsdag denne uken og varer fram til torsdag. På konferansen, som hittil er den største i sitt slag, har de samlet ledende myndigheter og beslutningstakere fra Kina, Japan, India, Midt-Østen, Europa og USA. Politikere, forskere, næringslivsaktører og entreprenører fra universitet, ikke-statlige organisasjoner, store selskap og mindre samfunn er invitert.

Mat og jord der vi bor

Over 800 millioner mennesker over hele verden tar i dag del i en form for urban matproduksjon, og utgangspunktet for konferansen er at dette både vil og må øke. I Norge øker også fokuset på dette, blant annet med prosjektet Majobo - Mat og jord der du bor, som i 2012 oppfordret til økologisk dyrking i balkongkasser, hager og på hustak. Som følge av et vedtak i Oslo bystyre i august 2012 diskuteres også opprettelsen av et senter for urbant økologisk landbruk, noe som vil gi økt kunnskap og hjelp til å ta i bruk byens areal til matproduksjon.

Grønnere byer og mindre sult

Det finnes mange tusen initiativ verden rundt som jobber med urbane dyrkere, bedrifter og forbrukere for å produsere, foredle og selge mat i byene. En av hovedtalerne på konferansen er Danielle Nierenberg, medstifter av Food Tank. Hennes hovedbudskap var viktigheten av finansiering og donasjoner til slike initiativ, for å øke inntekter, redusere feilernæring, minske urban arbeidsløshet og gjøre byer mer levelige. FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk, taler også for urbant landbruk og "Greener cities" som en viktig del av arbeidet med å redusere sult og fattigdom i byene.

Les mer om konferansen i Linköping her

Annonsører

Samarbeidspartnere