Stor medlemsvekst i Oikos - Økologisk Norge

04.03.2011
-Vi hadde en vekst på 285 nye medlemmer i 2010 og så langt i år har vi fått 50 nye. Dette viser at medlemsveksten fortsetter, forteller Helle Johnsrud som jobber med medlemsoppfølging hos Oikos - Økologisk Norge.

Oikos hadde i 2010 en medlemsvekst med netto 285 betalende medlemmer, forteller Helle Johnsud ved Oikos-kontoret. På bildet fra Oikos kontoret ser du fra venstre Jon Magne Holten, Maiken Pollestad Sele, Helle Johnsrud, Kristina Alnes og Reidar Andestad.  Foto:  Oikos

 

2155 medlemmer 

Ved utgangen av året hadde vi 2155 medlemmer mot 1870 i fjor. Skjemaet "Bli medlem"på nettsiden er den viktigste kanalen for medlemsverving, i tillegg til festivaler og andre arrangementer vi er til stede på. Ellers kommer nye medlemmer hovedsakelig gjennom direktekontakt og Ren Mat, bl.a. ved at noen går over fra abonnement på Ren Mat til medlemskap i Oikos.

 

- Tar vi med de 50 nye medlemmene som har kommet i 2011 har vi passert 2200 medlemmer og dette er jo utrolig bra når vi har vært på rundt 1800 i flere år, sier Helle Johnsrud.

 

 

Flere medlemmer gis større tyngde

- Flere medlemmer gir større tynde og bedre økonomi, sier daglig leder Reidar Andestad. Vi trenger både aktive og passive medlemmer, og stiller ingen krav til de som ønsker å være passive. Vi har også tilbud om deltakelse i våre regions - og lokallag og arbeidet som skjer der, samt deltakelse gjennom Oikos sitt festivalarbeid og faglig arbeid rundt mat og landbruk.

 

Les mer om  hvorfor du bør bli medlem i Oikos. Her kan du også melde deg inn eller gi et gaveabonnement. 

 

Velkommen!

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere