Stor økomelkvekst i Nord-Norge

08.03.2013
TINE har lyktes med å øke produksjonen av økologisk melk i landsdelen med 25 prosent fra 2011 til 2012. – Det har vært mangel på økologisk melk i Nord-Norge, og derfor har vi kjørt et prosjekt for å øke produksjonen i landsdelen, sier informasjonssjef Lars Galtung. Under følger en analyse av TINEs innsats for økologiske meieriprodukter.

Forsvaret løfter økomelka

Det er særlig på grunn av avtale med Forsvaret at det er blitt en økning i salget av økologisk melk i regionen med hele 140 prosent. – Av kumelkleveransen til TINE, utgjør i 2012 den økologiske melka 3,7 prosent. I 2012 en økning på 3,4 millioner liter melk, hele 6,7 prosent i forhold til 2011, sier informasjonssjef Lars Galtung.

Av økningen kom 2 millioner liter i region Midt (+10%), mens volumet økte med 1,1 mill. liter (+5%) i Øst. Størst prosentvis økning er det i nord (+25%).

Økning av økomelkproduksjon, men ikke i antall produsenter

Lars Galtung Tine kommunikasjonsdirektør

– Tine har slitt med å anvende økomelka til økologiske produkter, og har derfor i flere år ikke gitt nye merpris-avtaler til melkebønder for leveranse av økologisk melk. Likevel har det vært en økning av økologisk melkeproduksjon de siste årene, sier markedsjef Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Omlag det samme antallet økobønder produserer derfor mer melk.

Anvendelsesgraden av økologisk melk er for 2012 på 38 prosent, opp en prosent fra 2011. – Vi skulle gjerne sett at anvendelsesgraden økte raskere, men det har vært en vesentlig vekst i bruken av økomelk til økologiske produkter, siden økomelkvolumet har økt i perioden, legger Andestad til. Både Rørosmeieriet og Coop har bidratt vesentlig til økt omsetning av økologisk melk og meieriprodukter de siste årene.

Bilde: Lars Galtung, informasjonssjef TINE.  Foto: TINE

Tine årsmelding 2012 og økologiske meieriprodukter

TINE skriver selv dette om økologiske meieriprodukter i sin årsmelding for 2012:

"TINE ønsker å tilby et bredt spekter av økologiske meieriprodukter og sikre en lønnsom og bærekraftig produksjon. I løpet av 2012 ble TINE skolemelk økologisk introdusert og TINE Økologisk Lettmelk ble relansert på ny emballasje. Etterspørselen etter økologiske meieriprodukter er betydelig lavere enn dagens produksjon av økologisk melk. TINE har derfor inntil videre stanset inngåelse av nye avtaler på leveranser av økologisk melk. TINE arbeider etter myndighetenes mål om å øke forbruket av økologiske produkter. Derfor ønsker TINE å øke anvendelsesgraden på økologisk melk fra dagens 38 prosent til 70 prosent innen 2015, og har et langsiktig mål om at seks prosent av melka vi mottar fra gårdene skal være økologisk."

Mangelfull informasjon i årsmeldingenSkolemelk med bringebær - Tine

– Det er viktig at Tine står fast på at anvendelsesgraden av økologisk melk skal opp og vi er spent på hvilke tiltak de vi komme med framover for å kunne lykkes med det, sier Andestad. Samtidig etterlyser han at det ikke står i TINE årsmelding at de i 2012 tok den økologiske yoghurten i Sprett serien ut av markedet og at de nå ikke har noen produkter på dette området. Videre gjør han oppmerksom på at den økologiske skolemelken med bringebærsmak kom i 2010 (ikke 2012 slik det står i årsmeldingen)  og at TINEs økolansering i 2011 var Cultura økologisk naturell. I februar i år lanserte TINE kulturmelk lett økologisk, den er foreløpig i liten grad tatt inn i vareutvalget til butikkjedene, Coop har for eksempel ikke listet denne, sier Reidar Andestad. TINE har lovet å komme med flere nye økologiske produkter i 2013.

Vet ikke TINE når tid de lanserte den økologiske skolemelken? Spør Reidar Andestad i Oikos.

TINE satser internasjonalt?

Vi har spurt om følgende setning er uttrykk for en ny strategi hos TINE: "TINE har som mål at en større andel av TINEs omsetning skal komme fra meierivirksomhet og salg av spesialost utenfor Norge."

– Tvert imot er dette i tråd med strategien for noen år tilbake: Vi skal investere i vekst av merkevare Jarlsberg og vi skal vokse i utvalgte markeder på spesialost, sier informasjonssjef Lars Galtung. Dette handler primært om å styrke salget i utlandet, altså å ha mulighet for å produsere mer ute, f.eks. ved kjøp av meieri i USA. – Per i dag kan vi ikke eksportere mer på grunn av kvotetak, legger han til.

Sprett yoghurt  naturell Tine tine-yoghurt-natu-oko-a

Tine har ikke lykkes med sine økologiske yoghurtprodukter.  - De hadde lenge firpakk med bringebær og jordbær yoghurt, de hadde også yogurt naturell og sist år faset de ut satsingen på to varianter av økologisk yoghurt i småpakninger i Sprettserien.  I våre naboland finner vi godt utvalg av økologisk yoghurt, sier Reidar Andestad.

I hvor stor grad gir Tine forbrukerne et økologisk alternativ?

Under viser vi at kun 3,3 prosent av Tines produkter er økologiske.  Av varegruppene til TINE finner vi økologiske produkter bare innen en tredjedel av gruppene. – Selskapet har i dag færre økologiske produkter enn de hadde i 2011 og 2010. – Det er synd siden vi har hatt en generell stor oppgang i økologisk matomsetning i 2012 og Tine med ett unntak ikke har lansert nye volum og spesialprodukter i denne perioden, sier Reidar Andestad.

Tines produkter og økologisk utvalg per februar 2013

Produktgruppe Økologiske Konvensjonelle Sum Merknad
Melk 2 12 14 Øko skummet - bare østlandet
Kefir/Kulturmelk 2 2 4 Kulturmelk lett øko ny feb13,Kefir
Cultura 1 3 4 Cutura Naturelll økologisk
Biola 0 11 11
Norvegia 1 8 9 Norvegia kologisk
Jarlsberg 0 8 8
Blå og og hitmugg ost 1 15 16 Dovre
Yoghurt Tine 0 36 36
Litago 0 8 8
GoMorgen 0 10 10
Yoplait 0 18 18 Fjordland, tidl 1 øko safari
Brunost 0 19 19
Sunniva 0 15 15
Piano 0 23 23
Skolemelk 1 6 7 Økologisk lettmelk med bringebær
Sprett 0 12 12
Iskaffe 0 5 5
Iste 0 5 5
Yt 0 10 10
Laktosefri 0 8 8 (økoskolemelken er laktosefri)
Matlagingspr 1 31 32 Økolettrømme (ikke omtalt)
SUM 9 265 274
Prosentandel 3,3 % 96,7 %
Andel varegrupper 6 21 21 Totalt 21 varegrupper
Prosent varegruppe 28,6 %
Annet:
Tine har også en rekke produkter fra Diplomis, Fjordland - der ingen er økologiske
Ostekompaniets oster (eid av Tine)  - totalt 42 oster, 1 øko (Dovre)

Storkjøkkenprodukter er ikke tatt med som gruppe over - men er viktig for omsetningen.

Oversikten over er laget at Reidar Andestad, reidar@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere