Store klimafordeler med økologisk landbruk

28.09.2011
Klimaeffekten av økologisk landbruk er på flere punkter bedre enn det konvensjonelle, viser en ny svensk studie fra SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Først og fremst fordi økologisk produksjon ikke tillater kunstgjødsel.

Kunstgjødsel, som økobøndene ikke får bruke i sin produksjon, er en virkelig klimasynder både når det gjelder framstilling og bruk, viser den svenske studien. Kunstgjødselbruken i konvensjonelt landbruk er derfor en av de største årsakene til klimafotavtrykket fra konvensjonell dyrking. Av samme årsak er fraværet av kunstgjødsel i det økologiske landbruket dets største klimafordel.

SIKs studie viser at økologisk produksjon, i de aller fleste tilfeller, står for mindre utslipp av klimagasser enn konvensjonell, for eksempel:

  • ved produksjon av grovfôr (gras og kløver) har økologisk produksjon lave klimagassutslipp som gjennomgående er lavere enn konvensjonelt grovfôr
  • ved dyrking av korn har økologisk et noe lavere klimafotavtrykk, sett i forhold til avlingsmengden, enn konvensjonelt korn
  • ved dyrking av oljevekster og åkerbønner er klimafotavtrykket fra konvensjonell og økologisk dyrking likeverdig (det dyrkes imidlertid svært lite økologiske oljevekster og åkerbønner i Norge)

Økologisk landbruk har blitt kritisert i klimasammenheng fordi avlingene ikke er like store som de konvensjonelle. Studien viser at klimafotavtrykket fra økologisk produksjon er relatert til avlingsmengden.

 

- Avlingsstørrelse er et viktig aspekt, samtidig som vi ikke må glemme hva som sammenlignes. Økologiske vekster har ikke blitt dyrket på kunstig vis med bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Disse kvalitetene er helt avgjørende, og må også tas med i en sammenligning, ikke bare klimaeffekten, sier Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos - Økologisk Norge.

Andre aspekter som studien ikke kunne ta med i sine klimaberegninger er for eksempel betydninga av karbonlagring i jord, hvor økologisk produksjon har en stor fordel med f.eks. beitemark som binder klimagasser (karbondioksid).

 

- Jeg vil legge vekt på at beregningene i studien er svært komplekse og usikre. Det vi håper å kunne belyse er hvor ulike dyrkingsmetoder har sine styrker og svakheter, og at vi siden kan fokusere på tiltak mot svakhetene, sier Christel Cederberg i SIK i følge KRAVs nettside. Cederberg har vært hovedforfatter av studien og er regnet som Sveriges ledende ekspert på klima og mat.

 

Last ned rapporten:
>> Klimatavtrykk av ekologiska jordbruksprodukter - SIK-rapport (PDF)

 

Annonsører

Samarbeidspartnere