Større konkurranse innen økologiske egg

12.09.2009
På Toten er det åpnet et stort nytt pakkeanlegg for egg. Produksjonen av økologiske egg vil være viktig. Dermed skjerpes konkurransen innen økologiske egg i Norge. Økoegg er en suksess på det norske markedet.

Her kommer det susende økoegg fra Toten Eggpakkeri (Bilde fra Toten Eggpakkeri)

 

Fra før har vi Norgården (Prior/Nortura produksjon) og Magnussen eggpakkeri som sentrale aktører.

 

Oikos gratulerer Toten Eggpakkeri med nytt stort og moderne anlegg. Kapasiteten til å produsere og pakke økologiske egg i Norge blir dermed vesentlig økt.  Det er gledelig at vi har fått et miljø med en rekke økologiske eggprodusenter i dette området.

 

Stor forskjell på økoegg og konvensjonelle egg 

 -Vi tror at forbrukerne i større grad vil velge økologiske egg, sier daglig leder, Reidar Andestad i Oikos.  Det er bare økologiske høner som er sikret å gå fritt inne og i tillegg ha mulighet daglig til å kunne gå ut i egen luftegård.  Det er krav til større areal for økohønene enn i konvensjonell eggproduksjon og det er krav om sandbad og om vaglepinner.  Dette er viktig for hønenes velferd, og for å sikre de et mest mulig naturlig liv.

 

Bilde fra Toten Eggpakkeri  . Bilde er fra Toten Eggpakkeris hjemmeside.

Solegg uten sol!

-Vi håper forbrukerne får med seg at f.eks. solegg er laget av høner som lever i bur og som ikke ser solen i det hele tatt, sier Reidar Andestad.  Solegg hønene fôres med paprika/stoff som gir ekstra gul plomme, men de har et liv som er like ille som andre burhøns. Disse hønene slipper ikke ut og får ikke oppleve sollys! I tillegg stilles det krav om økologisk fôr til økologiske høner.  Dermed er det både dyrevelferdsgrunner til å velge økologiske egg, og det at de får økologisk fôr og friluftsvandring.  Det er med og gi økologiske egg en litt annerledes smak som mange setter pris på.

 

Slik beskriver Toten Eggpakkeri sin satsing

Vi setter store krav til våre produsenter. Alle nyetableringer skal ha et produksjonsanlegg som gjør at alle høner er såkalt frittgående. Dette er det siste nye innen eggproduksjon og innfrir alle nye krav som skal gjelde fra 2012. Her har hønene bedre levevilkår og kan gå ut og inn av buret når det passer. Slike anlegg innfrir alt innen temperatur, ventilasjon og renhold.


Toten Eggpakkeri etablerer seg i disse dager i det økologiske markedet. Fra nyåret og utover i 2009 vil tre produsenter bygge slike anlegg, men tilpasset økologisk produksjon. Her vil hønene kunne spasere ut i det fri og ta til seg et eget spesialutviklet for til dette formålet. Dette er spennende for oss og alle involverte. Det viser at vi i Toten Eggpakkeri ta miljøet på alvor.


Desember 2008 installerer Toten Eggpakkeri ny pakkemaskin. Dette for å øke kapasiteten, men like viktig å kunne ta i mot økt eggmengde, samt økologiske egg. I løpet av 2009 vil i overkant av 1000 tonn egg passere våre produksjonslinjer. Vi utvikler oss i takt med etterspørselen, noe som ser ut til passe bra i forhold til tilgang på produsenter.

 

Her leser du mer på hjemmesiden til Toten Eggpakkeri

 

 Bilde av alle eggprodusenter til Toten Eggpakkeri og informasjon fra opningen på LMD-siden

Annonsører

Samarbeidspartnere