Større økologisk areal med færre økobønder

23.03.2011
Det har vært en økning i økologisk areal på 1,2 prosent fra 2009 til 2010 i følge Debio sin statistikk over økologisk landbruk i Norge. Totalt er 5,7 % av landbruksarealet i Norge nå økologisk godkjent.
–Vi gleder oss over at det økologiske arealet i Norge vokser, dette er godt for miljøet, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Det er mindre gunstig å legge om til økologisk drift i 2010 enn det var i 2009, så vi er forberedt på at veksten i omlegging til økologisk vil være lavere framover til markedet for økologiske produkter som melk og kjøtt tar seg opp.

5,7 prosent økologisk landbruksareal

Hvert år gir Debio ut en oversikt over omfanget og utviklingen av økologisk produksjon i Norge. Statistikken er basert på de registreringene Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning.

Statistikken for 2010 viser mer økologisk dyrket landbruksareal, samtidig som det er en liten nedgang i antallet virksomheter som er tilknyttet Debios kontrollordning.

 

Norge andelsmessig likt med Tyskland 

-I følge den årlige globale økostatistikken for 2009 fra forskningsstiftelsen FIBL har Norge andelsmessig større økologisk areal enn Storbritannia, Spania, Frankrike og Hellas, men ligg lagt etter Sverige med 12,56% og Østerrike med 17,44 %.  Faktisk var Norge ganske likt Tyskland i 2009, der Norge hadde 5,48% og Tyskland 5,59 %, Tykland har vært et lendende land i utvikling av økologisk landbruk og økologisk handel.  Nå gjenstår det å se om Norge i 2010 har passert Tyskland, sier Reidar Andestad.

Primærproduksjon


Økologisk landbruksareal utgjorde 573 919 dekar i 2010. Tallet inkluderer økologisk godkjent areal og areal under omlegging til økologisk produksjon. Dette en økning på 1,2 prosent sammenlignet med 2009, mens det altså utgjør 5,7 prosent av det totale landbruksarealet i Norge.

Samtidig som økologisk arealet vokser, er det blitt færre økologiske bønder i Norge. 2805 primærprodusenter er nå en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk. Det er 46 færre enn ved utgangen av 2009.

 

Les hele denne saken hos Debio og der kan du også laste ned statistikkheftet for 2010.

Annonsører

Samarbeidspartnere