Storsatsing på økologisk melk belønnes med næringspris

19.12.2011
Økobonde Marita Olsen fra Saursfjord fikk Steigen kommunes næringspris for 2011 for sin satsing innen landbruket, skriver lokalavisa Nord Salten.

-Tine kjører for tiden et prosjekt for å øke produksjonen av økologisk melk i de nordligste fylkene, siden det er underskudd på dette i dag. Satsinga til Marita Olsen viser troen på økologisk melkeproduksjon i regionen, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge som gratulerer henne med prisen.

En driftig økologisk bonde, Marita Olsen i Steigen, får kommuns næringspris fra ordfører Schrøder.  Steigen ligger litt nord for Bodø.

 

Satser 9 millioner

Marita er utdannet sivilagronom og var ansatt i veiledningstjenesten for landbruket. Etter at faren døde ved ei ulykke på gården i 2005 kom Marita hjem og overtok gården i Saursfjorden. Gården hadde da en betydelig melke- og kjøttproduksjon. Gamle og lite rasjonelle driftsbygninger, og et sterkt ønske om å drive økologisk melkeproduksjon gjorde at Marita og familien valgte å bygge ny moderne løsdriftsfjøs med melkerobot. Ei investering på cirka ni millioner kroner. Bygget stod ferdig for omlag ett år siden.

 

Melk og okser

Marita har i dag en kvote på 160.000 liter økologisk melk. Planen er å øke til cirka 200.000 liter i første omgang . Det er mulig å øke produksjonen videre til cirka 400.000 liter. I tillegg blir det i den gamle driftsbygningen produsert en betydelig mengde kjøtt ved oppal av egne okser.
Marita har alt ansvar for den daglige drifta aleine. Mannen Knut har full jobb utenom og er ukependler. Som Marita sier: "Han Knut får lov å hjelpe til i helgene".


Landbruk er viktig i Steigen

Steigen kommune er en svært betydelig landbrukskommune i Nordland. Marita sin satsing er med å befester denne posisjonen. Steigen kommune er stolt over være en landbrukskommune med slike innovative og driftige bønder som Marita Olsen, heter det i begrunnelsen, skriver avisa Nord Salten.

 

Her kan du lese hele saken i lokalavisen Nord Salten

Annonsører

Samarbeidspartnere