Størst bærekraft med allsidig landbruk

09.12.2013
Et allsidig landbruk, med vekt på mange funksjoner, har større samla økologisk, økonomisk og sosial bærekraft enn et landbruk der maksimalt utbytte er eneste mål. Slik konkluderer Senter for Bygdeforskning i et nylig avsluttet langvarig forskningsprosjekt.

Prosjektet hadde tittelen "Tilbake til framtida? Landbrukspolitisk respons til stigande matprisar og klimakrise".

Et mål med prosjektet var å utvikle nødvendig kunnskap for å reformere landbrukspolitiske styringsverktøy, for å være forberedt på kommende klimaendringer og andre framtidige kriser for landbruket.

Multimalisering

Hovudkonklusjonen i prosjektet er altså at et allsidig, multifunksjonelt landbruk har størst bærekraft i møtet med klimakrise og stigende matpriser.

Forskerne innfører uttrykket multimalisering, det å ta hensyn til en rekke ulike mål på en balansert måte, som en motsetning til økonomisk maksimalisering som eneste mål.

Ved å ha slik multimalisering som mål, vil landbruket kunne møte kriser som kan komme til å ramme matproduksjonen både innenlands og i resten av verden.

Beredskap

I en verden der klimaendringer truer matproduksjonen og matvareprisene stiger, blir også matvareberedskap viktig.

- Ved underskudd på mat, vil verdensmarkedet bli splittet opp i nasjonale markeder, og mange land vil innføre eksportforbud for å verne egen befolkning, sier professor Reidar Almås i et intervju, gjengitt på Forskningsrådets hjemmeside. - Den globale verdenshandelen er ikke mer sikker enn det til enhver tid eksisterende overskuddet.

- Bærekraftige strukturer bør ha en indre reservekapasitet, et overskudd som ikke er tatt ut, fortsetter Almås. - Dette er kjernen av det vi har kommet fram til i prosjektet.

Bok på norsk

Prosjektrapporten og alle vitenskapelige artikler underveis er publisert på engelsk.

For å gjøre stoffet lettere tilgjengelig, har Almås samla 15 artikler i bokform og gitt dem ut på norsk under tittelen "Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell".

Les hele intervjuet på Forskningsrådets hjemmeside HER

Du kan "bla i" og bestille boka fra forlaget HER

Annonsører

Samarbeidspartnere