Stort økomelkmøte om marked og produksjon 15.april

09.04.2011
Dette møtet vil belyse markedssituasjonen for økologisk melk og se på hvilke tiltak som bør settes inn for å bedre den. Målgruppa for møtet er økologiske melkeprodusenter og andre som arbeider med økologisk melk. Møtet fredag 15.april blir hos Tine Midt-Norge på Tunga og arrangeres av Oikos - Økologisk Norge i samarbeid med TINE og Foregangsfylke økomelk Trøndelag.
-Det er behov for at økobøndene samles, slik at de kan spille inn sine forslag til både markedstiltak og planer for økomelkproduksjon framover, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos - Økologisk Norge som skal lede møtet.

-Det er behv for et stor økemelkmøte nå, sier økomelkbonde Jakob Bjerkem og styreleder i Oikos - Økologisk Norge.  Han skal lede møtet fredag 15.april hos Tine på Tunga i Trondheim.

Møte om økomelka, markedet og miljøet

Markedssituasjonen for den økologiske melka er alvorlig. Den økologiske melkeproduksjon i Norge steg fra 33 mill. liter i 2008 til ca 45 mill. liter i 2010. Samtidig ble salget av økologisk melk i TINE redusert fra 21,2 mill. liter i 2008 til 17,5 mill. liter i 2010. Dette førte til at anvendelsesgraden av den økologiske melka falt fra 65 % i 2008, til 47 % i 2009 og helt ned til 38 % i 2010 i følge tall fra Statens landbruksforvaltning. Dette er ikke ei økonomisk bærekraftig utvikling verken for TINE eller økomelkprodusentene på sikt.

 

Tid: fredag 15. april 2011, kl 1000-1430

Sted: TINE Midt-Norge, Tunga, Trondheim

 

Program

Møteleder: Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos - Økologisk Norge

1000 Kaffe


1030 Velkommen / innledning


Utvikling av økologisk melkeproduksjon og salg de siste årene
Jon Magne Holten, fagsjef landbruk, Oikos - Økologisk Norge


Hva skjuler seg bak den norske økologiske forbrukeren?

Forsker Stig Larssæther (PhD), NTNU


1130-1220 Økologisk lunsj i TINEs kantine


Økologisk melkeproduksjon og miljøfordeler
Seniorforsker Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk


Er økologisk melkeproduksjon effektivt?

Eirik Engan, landbruksrådgiver, Foregangsfylke økomelk/Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag


TINEs strategier for markedsføring av økologisk melk
Merkevaresjef økologi Siri Heggelund, TINE SA (bekreftet)


Diskusjon

 

Påmelding innen tirsdag 12. april til Eirik Engan, eirik.engan@lr.no (pga. lunsjen).

Arrangør: Oikos - Økologisk Norge i samarbeid med TINE og Foregangsfylke økomelk Trøndelag

--

 

Status for økomelka 

Økt produksjon og redusert salg skriver Statens Landbruksforvaltning i sin siste rapport.  I rapporten finner du informasjon om økologisk melk.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere