Stortinget må gjøre fine ord til handling

18.05.2017
– Oikos - Økologisk Norge støtter kravet om at økt produksjon av mat i Norge må baseres på norske ressurser, uttaler styreleder Jostein Trøite i en kommentar til bruddet i jordbruksforhandlingene. – Nå er det opp til Stortinget å gjøre fine ord til handling.

– Matproduksjon i Norge må være basert på norske ressurser. Da må vi ha mer, og ikke mindre, produksjon i de områdene som er truet med gjengroing og nedlegging av gårdsbruk, sier styreleder Jostein Trøite i Oikos – Økologisk Norge i en kommentar til bruddet i jordbruksforhandlingene. Nå må Stortingsflertallet ta ansvar.

Må være bærekraftig
– Skal Stortingets mål om økt matproduksjon kunne skje på en bærekraftig måte må det lønne seg å satse også på de mindre gårdsbrukene og i distriktene, mener Landbruksorganisasjonene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. De konkluderte tirsdag 16. mai at det ikke var mulig å komme fram til en forhandlingsløsning med staten. Mangel på vilje til å satse på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet er organisasjonenes hovedbegrunnelse for bruddet i forhandlingene.

Forventer ansvar på Stortinget
Statens opprinnelige tilbud til bøndene går nå til Stortinget. Jostein Trøite, sier i en kommentar at nå må Stortingsflertallet ta ansvar og gjøre fine ord om til handling.
– Vi i Oikos - Økologisk Norge har klare forventninger til at Stortinget følger opp sine formuleringer om å styrke små og mellomstore bruk, tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og sist men ikke minst styrke økologisk landbruk som spydspiss for et mer bærekraftig landbruk i hele Norge, uttaler Trøite.

Markering i Oslo 23. mai
Tirsdag 23. mai blir det en stor markering i Oslo som avsluttes med appeller foran Stortinget. Der vil mange av medlemmene i Oikos benytte anledningen til å sende et klart signal til Stortinget om å vedta en økologisk forsvarlig landbrukspolitikk, avslutter Trøite.

Oikos - Økologisk Norge ga i mars sine innspill til forhandlingspartene


Kontakt: Jostein Trøite
Foto: Regjerningen.no

Annonsører

Samarbeidspartnere