Stortingsflertall for økomålet

08.10.2013
- Flertallet på Stortinget er for fortsatt satsing på 15 %-målet for økologisk mat og landbruk, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge. - Den nye blåblå regjeringen er her i mindretall.

Alle parti på Stortinget, unntatt Høyre og Frp, har uttalt at de holder fast på målet om 15 prosent eller mer økologisk landbruk og forbruk i 2020.

Blå tro på stordrift

I Høyre-Frp-regjeringas plattform er økologisk mat og landbruk overhodet ikke nevnt. Den blåblå regjeringa sin politikk ser ut til å ville stramme effektiviseringsskruen i landbruket ytterligere.

- Vi har også merka oss formuleringene i regjeringsplattformen som tyder på stor tro på frislipp og stordrift i landbruket. Industrilandbruk harmonerer dårlig med den økologiske tanken, sier Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos - Økologisk Norge og økologisk melkebonde.

Propper i markedet

- Oikos - Økologisk Norge regner med at vilkårene for økologisk landbruk vil holde fram omtrent som før, sier Jakob Bjerkem.

- Et viktig spørsmål for en blåblå regjering må være hvordan den kan sørge for at proppene i øko-markedet løsner, slik at det blir bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel, uttaler Andersen. - Det må være god blå politikk å sørge for at markedet fungerer.

Dialog

- Vi regner med å ha en konstruktiv dialog med den nye regjeringa om tiltak for å bedre markedet for økologisk mat, uttaler Bjerkem.

- Vi i Oikos - Økologisk Norge vil jobbe aktivt overfor politikerne for å sikre at mest mulig av den økologiske satsingen videreføres og videreutvikles, fastslår Regine Andersen.

Annonsører

Samarbeidspartnere