Støtt Utviklingsfondet!

21.10.2011
Utviklingsfondet har en stor VERV OG VINN – kampanje. De gjør et viktig arbeid og vi oppfordrer deg til å delta i kampanjen.

Pengene går til prosjekter som gir fattige småbønder nye muligheter til å forsørge seg og familien gjennom miljøvennlige dyrkningsteknikker og nye inntektsmuligheter.

Følg linken for å delta eller lese mer om utviklingsfondet: www.utviklingsfondet.no/ve?rv

Annonsører

Samarbeidspartnere