Strengere krav til dyrevelferd

22.03.2009
Økologisk landbruk må i enda større grad kjennetegnes med høyere dyrevelferd, mener gjenvalgt leder i Oikos, Kristen Ulstein

Oppsummering av Oikos sitt Landsmøte i Stokke i Vestfold 20-22-mars 09

 

Landsmøtet i fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, Oikos har særlig drøftet kravene til dyrevelferd i økologisk landbruk, og kommer til å ha et økt fokus på dyrehold i årene fremover, sier Ulstein.  I dag er økologiske dyr sikret bedre plass, mer tilgang til utgang og beiting.  Landsmøtet mener det økologiske regelverket bør sikre at alle økologiske dyr får tigang til å gå ut og inn av driftsbygningene hele året.

 

Ø-merkets framtid

Landsmøtet uttrykte bekymring i forhold til merking av økologiske produkter etter juni 2010 når EU-merket blir innført.  Det neste året vil bli en debatt om hvordan det norske Ø-merket skal videreføres.  -Oikos vil motarbeide innføring av et eget norsk opprinnelsesmerke, dette bør ikke Norge bruker penger på, sier Kristen Ulstein.

 

Klare krav til økologisk oppdrett

Den politiske plattformen, som landsmøtet vedtok, har tatt inn en rekke punkter knyttet til videre utvikling av økologisk fisk og sjømatproduksjon. Den økologiske fellesorganisasjonen er her særlig opptatt av at det må sikres bærekraftig fôr til denne oppdretten.

Kristen Ulstein fra Bærum ble gjenvalgt som leder og Jakob Bjerkem fra Steinkjer ble gjenvalgt  som nestleder.

Landsmøtet ble arrangert i helgen i Stokke i Vestfold.

 

For flere opplysninger:

Kristen Ulstein, leder i Oikos, 97 09 08 58

 

 

Nytt hovedstyre for Oikos

Kristen Ulstein, leder, Bærum, Akershus

Jakob  Bjerkem, nestleder, Steinkjer, Nord Trøndelag

Marianne  Bøthun, Styremedlem Sogn og Fjordanen (Fresvik)

Geirmund Øglend ny styremedlem, Sandnes Rogaland

 

Valgt sist for 2 år:

Helen Davey, Våler, Hedemark

Trygve Sund, Stange, Hedemark

Marit Sundt, Tana, Finnmark

 

Varamedlemmer:

Ole Westergaard, 1.vara Ranheim, Sør Trøndelag

Grete Lene Serikstad, 2.vara Tingvoll Møre og Romsdal

Maria Bjune, 3.vara, Jaren Akershus

Annonsører

Samarbeidspartnere