Styreleder Jakob Bjerkem fortsetter i Oikos - Økologisk Norge

16.03.2012
Om en uke har Oikos – Økologisk Norge landsmøte på Oppdal. Valgkomiteens innstilling er nå klar og den går inn for gjenvalg av styreleder Jakob Bjerkem fra Steinkjer. Også nestleder Geirmund Øglend fra Sandnes er innstilt til gjenvalg. -Økt omsetningen av økologiske matvarer og hvordan styrke det offentlige innkjøpet av økovarer er de to første punktene i forslaget til Handlingsplan som styret foreslår for Landsmøtet, sier Jakob Bjerkem.

 

 

Ny strategi og landbrukspolitikk

 

-Utover dette inviteres Landsmøtet til å diskutere nye visjoner og ny strategi for organisasjonen, landbrukspolitikk og utvikling av organisasjonen videre. Hvordan styrke omdømet for økologisk landbruk er også et tema som vil bli drøftet, forteller Jakob Bjerkem.

 

 

Flere medlemmer og abonnenter

 

-Vi har 79 flere medlemmer enn året før og er nå oppe i 2234 medlemmer. Vi har fått over 200 nye abonnenter på magasinet Ren Mat, forteller Jakob Bjerkem. Organisasjonen har valgt å satse på et større magasin Ren Mat for å kunne nå bredere ut med økologisk informasjon til flere. -Vi er glad for at vi ser ut til å lykkes med dette takket vært godt samarbeid med Grønn Hverdag, Bondens Marked, Kolonihagen og distributøren Eugen Johansen, legger han til.

 

 

Økologisk på skoler, festivaler og i butikk

 

Tidlig i 2012 ble det startet et nytt lokallag, Oikos Sande. Det er satt i gang arbeid med en fornyelse av organisasjonen. -Mange hundre frivillige har lagt ned et stort arbeid for å fremme øko-saken, særlig gjennom stand og informasjonsarbeid ved mange musikkfestivaler, matfestivaler og idrettsarrangement. Gjennom demo i butikk er mange kunder møtt med økologiske smaksprøver og informasjon, forteller Jakob Bjerkem.

 

 

 

Siden 2010 har Oikos samarbeidet med selskapet skolematen.no for å fremme økologisk mat i barnehager og skoler. Undervisningsmateriell er oversatt fra dansk og gjort tilgjengelig i Norge gjennom Oikos. Gjennom prosjektet Økologisk gårdsmarked har vi gitt mange besøkende fine opplevelser og informasjon om hva som skjer på en økologisk gård. Dette prosjektet fortsetter også i 2012. Inspirert av KRAV i Sverige har vi søkt etter og skolert 9 frivillige økoambassadører som bidrar med foredragsvirksomhet og innspill på sine faglige områder.

 

 

Forslag til nytt styre

 

Dette er innstillingen fra Valgkomiteen til styrevalget på Landsmøtet:

 

1. Styreleder Jakob Bjerkem På valg 1 år Midt-Norge

2. Nestleder Geirmund Øglend På valg 1 år Rogaland

3. Anne-Kristin Løes 1 år igjen Midt-Norge

4. Håkon Bø På valg 2 år Nord

5. Idun Leinaas/BDF På valg (ny) 2 år Øst

6. Håkon Andreas Nesheim På valg (ny) 2 år Øst

7. Tove Hoppestad På valg (ny) 1 år VeTeBu

 

 

(Ut: Åsa Sildnes Trekker seg 1 år igjen Midt-Norge)

(Ut: Kristian Ormset for BioDynFo Fullført 2 år Midt-Norge)

 

 

1. vara (fast) Kristin Goverud På valg (ny) 1 år Vest

2. vara Tore Bergum På valg (ny) 1 år Vest

3. vara Kjersti Berge På valg (ny) 1 år Vest

 

 

 

Her finner du mer informasjon om Landsmøtet i Oikos på Oppdal 23-25 mars 2012 og her finner du også saksframleggene som landsmøtet skal drøfte.

Annonsører

Samarbeidspartnere