Sultproblemene vokser

14.10.2009
Sulten skulle halveres til 420 millioner mennesker innen 2015. I stedet stiger antall sultne langsomt. Nå lider 1002 millioner mennesker av kronisk underernæring, oppsummerer FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, og FNs matvareprogram WFP, i rapporten The State of Food Insecurity som ble offentliggjort i dag.


 
Hva er matsikkerhet?

Matsikkerhet er ifølge FAO en situasjon der alle i samfunnet til enhver tid har fysisk, sosial og økonomisk tilgang til tilstrekkelig og trygg mat for å dekke sine behov for ernæring og fysisk aktivitet.

 

 

 

Mattoppmøte i FNs landbruksorganisasjon FAO

Sulten har nådd et historisk toppnivå. Et antall mennesker tilsvarende 215 norske befolkninger går daglig uten nok mat. Det skal verdens land gjøre noe med på et nytt mat-toppmøte i FAO-regi i november.

 

Utviklingsfondets seniorrådgiver Aksel Nærstad følger forberedelsene som pågår i Roma denne uka, og er ikke optimistisk i forhold til utfallet der, skriver ABCnyheter.

 

 

Fra halvering til vekst

Egentlig skulle sulten reduseres. I stedet har den vokst jevnt hele det siste tiåret vi har bak oss. Først ganske forsiktig, mMen med den globale finanskrisa skjedde ting fortere, går det fram av rapporten.

 

 

Dette er den tiende tilstandsrapporten siden Verdens mat-toppmøte i 1996. Der ble det vedtatt å halvere antall kronisk sultne i verden innen 2015 - til 420 millioner.

 

 

Den gang hørtes det kynisk ut å legge opp til flere hundre millioner uten nok mat. Men nå ser dette målet ut som en fjern ønskedrøm.

 

Er mer bruk av kunstgjørdsel fra f.eks. Yara en strategi ut av mangelfull matproduksjon, eller skaper den i stedet mer press på jordsmonnet og fordyrer produksjonen for fattige?

Strid om landbruksmodeller

 

- Det er politiske grunner til at IAASTD var helt usynlig. FAO-ekspertene vil ha en helt annen landbruksmodell enn en økologisk småskala-produksjon,framholder Nærstad til ABC-nyheter.

 

- Det beklagelige er at heller ikke Norge konkluderer med en annen landbruksutvikling. I stedet for å satse på et økologisk landbruk, vil myndighetene samarbeide med kunstgjødselprodusenten Yara, sier Nærstad.

 

Det norske selskapet Yara legger stor vekt på kunstgjødsel som mulighet til å øke matproduksjonen i Afrika, og arrangerer årlig en stor konferanse om det i Oslo.

 

- Er ikke kunstgjødsel viktig for å øke produksjonen i Afrika

 

- Man kan øke produktiviteten på kort sikt. Men det kan man gjøre også med økologiske metoder som er billigere og bevarer fruktbarheten i jorda og vannet, mener Nærstad.

 

Økologisk landbruk kan være med på å bedre matsikkerheten

FN-rapporten «Organic Agriculture and Food Security in Africa» laget av UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) og UNEP (United Nations Environment Programme) konkluderer med at økologisk landbruk kan bidra til å øke matsikkerheten i Afrika.

Forholdet mellom økologisk landbruk og matsikkerhet ble bedømt ut i fra driftsmetodens innvirkning på naturressurser, sosial, menneskelig, fysisk og finansiell kapital i regionen i tillegg til tilgangen av mat.

 

Les mer om UNCTAD/UNEP-rapporten her

 

 

Les hele saken som Thoma Vermes har laget for ABC-nyheter

 

 

FAO rapporten finner du her

 

 

Om IAASTD rapporten i Nationen og link til rapporten

Annonsører

Samarbeidspartnere