Sunn mat er ikke så sunn lenger

01.05.2010
Grønnsaker, frukt og korn er ikke hva de var når det gjelder næringsinnhold, skriver lege Rolf Luneng i magasinet Folkevett. Industrilandbruket har de siste tiårene laget produkter som har stadig mindre av vitaminer og antioksidanter og mer av en rekke uønska stoffer. Dette fordi moderne dyrkingsteknikk dyrker veldig ensidig, og basert på kjemiske sprøytemiddel og kunstgjødsel for å få rask og stor produksjon.

  Bildet er fra et marked i Paris. 

 

Moderne produksjon på bekostning av næringsinnhold

 

-I dag vet vi at dette har skjedd på bekostning av næringsinnholdet og næringsmengden i de fleste matprodukter, fra frukt og grønt til korn og alt som er konvensjonelt dyrket, skriver Rolf Luneng. Vi vet også at dette har og kan ha stor negativ betydning for vår helse, vårt immunforsvar, vår forplantningsevne og vår evne til å motstå sykdom og tidlig aldring, men vi vet ennå ikke omfanget av dette, sier han til Folkevett.

 

Ulike studier viser store reduksjoner i næringsinnhold

-Han viser til ulike studier fra USA og Storbritannia som viser 10-25 % nedgang i næringsinnhold fra 1930, amerikansk undersøkelse som viser hele 50 % lavere seleninnhold i moderne kornsorter. Gjennomsnittlig 30 % lavere når det gjelder antioksidanter og for enkelt mineraler som magnesium har det vært målt 70-80 % reduksjon.  På den negative siden har mengde miljøgifter og tungmetaller økt i maten blant annet på grunn av sprøytemiddelbruken.

 

Økologiske produkter er annerledes

-Undersøkelser av økologisk dyrkete produkter viser at innholdet av mineraler, vitaminer, antioksidanter og andre helsefremmede stoffer er høyere enn i konvensjonelt dyrkete matvarer, tilsvarende det næringsinnholdet som har vært de siste 60-70 årene, skriver Rolf Luneng i Framtiden i våre hender sitt magasin Folkevett.

 --

Vi har tillatt oss å lage et lite utdrag, vil du lese hele artikkelen i Folkevett må du skaffe deg nummer 2 i 2010 eller bli abonnent.  Folkevett har adresse: Frendensborgveien 24 G, 0177 Oslo tlf 22 03 31 50
Her er nå link direkte  til Folkevett-artikkelen

Annonsører

Samarbeidspartnere