SV: Halvparten av offentlige matinnkjøp må bli økologiske

02.01.2012
- Å satse på økologisk landbruk er viktig fordi det handler om trygg og sunn mat, dyrevennlig produksjon og et landbruk som forvalter naturresurssene langsiktig og miljøvennlig, sier Heikki Holmås. Han foreslår at 50 prosent av statlig og annet offentlig innkjøp av matvarer skal være økologisk.

En viktig grunn til at Sverige og Danmark har lyktes bedre med økologisk matomsetning enn Norge, er at det gjennomføres langt mer innkjøp av økologisk mat til det offentlige, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. SVs forslag vil endre dette vesentlig, om det nå blir 15 eller 50%. Foto: Oslo Rådhus.


Fremmer forslaget i Stortinget ved behandling av Landbruksmeldingen


- Jeg foreslår at det innføres et krav om at 50 prosent av statlig og annet offentlig innkjøp av matvarer skal være økologisk. Dette må gradvis fases inn og vedtas i forbindelse med Stortingets behandling av landbruksmeldingen, sier Holmås. - Dette kan løfte miljøvennlig matproduksjon og omsetning av kvalitetsmat i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Den største svakheten i regjeringens oppfølging av målet om 15 % økologisk omsetning innen 2020, er at de ikke har stilt krav til at offentlige innkjøp skal følge opp dette. Det at SV nå tallfester dette er viktig for å komme videre, og blir nå sentralt i drøftingen av Landbruksmeldingen i Stortinget, sier Reidar Andestad.  Denne meldingen fremmer ikke noe krav til offentlige innkjøp av økologisk mat.

 

Lære av Danmark

Holmås mener det blir vanskelig å nå målet om 15 prosent forbruk av økologisk mat innen 2020 om ikke det offentlige er med. I Danmark gjelder allerede et mål om at 60% av all mat i offentlige kantiner skal være økologisk.

- Hvis en storinnkjøper som det offentlige, med sykehus, forsvar, sykehjem og kantiner begynner å kjøpe økologisk, vil det gi bedre utvalg, antakelig billigere varer og gjøre det tryggere for flere bønder å satse på økologisk produksjon, sier Holmås.


Holmås berømmer Forsvaret for deres avtale med Tine om innkjøp av økologisk melk og for det selvpålagte kravet om 15 prosent økologisk mat innen 2012.

 

 

Nortura vil ha drahjelp

Nortura håper på statlig drahjelp for å øke salget av økologisk mat.
Avtaler med statlige storkjøkken vil være med på å øke det private forbruket av økovarer, tror kommunikasjonsdirektør i Nortura, Nina Sundqvist. Les sak om dette i Nationen.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere