Svanen, matmerking og økologisk standard

11.05.2010
Det nordiske miljømerket Svanen drøfter om de skal starte sertifisering av mat. I første omgang er det kriterier for brød som drøftes. 18. mai arrangeres det seminar i København om dette spørsmålet. Oikos – Økologisk Norge er positive til at Svanen går inn for sertifisering av mat om de legger økologiske råvarer inn som kriterium, sier Reidar Andestad. Han skal delta på møtet i København.

 Hvordan skal mat merkes - nå prøver den nordiske miljøstiftelsen Svanen å starte med miljømerking av brød som et forsøk på miljøvurdering av mat.  Her er direktør Alvhild Hvidstein i Svanen.  Ecolabel bilde. 

 

Viktig å styrke miljøkravene ved alle sider ved maten

-Svanen jobber med miljø- og energikrav til hele matproduksjonsprosessen, det er nyttig å styrke dette innen matproduksjon.  Økologimerking av mat går på at råvarene er økologiske og at tilsettinger er miljø- og helsevennlige. Svanemerking i tillegg kan fremme miljøhensyn, blant annet i forhold til innpakking og transport, legger Andestad til.

 

Svanen avklarer matmerking i løpet av året

I løpet av året vil den nordiske miljømerkenemnda avgjøre om det skal utvikles krav for svanemerking av næringsmidler eller ikke.  Hvis vi får det svaret jeg håper på, kan vi kanskje få svanemerkede matvarer fra slutten av 2011. I første omgang vil det være snakk om brød, sier adm. direktør Alvhild Hedstein i stiftelsen Miljømerking.

- På brød må vi gå inn i bakeriene og se på slikt som energiforbruk og tilsetningsstoffer, og så må vi selvsagt også stimulere til bruk av økologiske råvarer. Hele bakeriprosessen vil være viktig, sier Hedstein til Dagsavisen.

 

KRAV jobber med utvdet innhold i økologimerkingen

I Sverige arbeider KRAV (svenske Debio) med å innarbeide en rekke miljøkrav og klimakrav som del av sin nye økologiske standard. Oikos - Økologisk Norge har vist til dette som en meget interessant vei å gå, på årsmøtet til Debio ble det vedtatt å utrede dette spørsmålet.  Det jobbes med andre ord med flere ulike løsningsmodeller.  Det ligger en trygghet for forbrukerne i at økologikravene er klare i bunn, dette sikres gjennom KRAVs arbeid.  Foreløpig vet vi ikke hva vi kan får gjennom Svanen som krever felles nordisk regelverk.  I løpet av året ser det ut til at vi kan få svar på dette, sier Reidar Andestad.

 

Her kan du lese mer om Svanen og miljømerking

 

Her kan du lese artikkelen i Dagsavisen

Annonsører

Samarbeidspartnere