Svar fra Yara om organisk gjødsel

02.07.2009
Oikos har stilt følgende spørsmål til Yara: Finnes det noen utvilklingsplaner eller forsøk hos Yara på å utvikle eller bidra til bruk av organisk gjødsel? Vil dette i såfall stride med strategiplanen til Yara eller mot Yaras verdigrunnlag?

Se Yaras svar her

-Jeg forstår godt ditt spørsmål gitt rollen til Oikos. Vår posisjon er naturlig nok en annen, men ikke en hvor vi ensidig er opptatt av mineralgjødsel. Verden står overfor en rekke utfordringer knyttet til klimaendriger og behovet for økt matproduksjon. Og skal vi skape en mer bærekraftig utvikling må kunnskap deles og de rette teknologier anvendes. Plantene vil trenge tilgang til de rette næringsstoffene for å sikre gode avlinger og vekstenes kvalitet.Vår holdning er at både organiske metoder (husdyrgjødsel, nitrogenbindende vekster o.l.) og tilførsel av mineralgjødsel vil være nødvendig skal verden løse utfordringene vi står overfor. Etter vår vurdering skapes det ofte en motsetning mellom bruk av organiske metoder og bruk av mineralgjødsel som er unødvendig. En polarisering av standpunkter fører neppe til de resultater vi trenger for framtiden.Håper dette gir et visst innblikk i vår tenkning.


Med vennlig hilsen.

Arne Cartridge
Konserndirektør
Yara International ASA

 

Oikos sin konklusjon


Ut fra dette lite fyldesgjørende svaret fra Yara, kan vi lese at et av verdens største gjødselseskaper Yara, ikke har noen planer om å utvikle eller produsere organisk gjødsel eller bidra til bruk av dette i noen sammenhenger.  

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. 

Har du reaksjoner sendes de til  reidar@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere