Sveitserne spiser mer økomat enn de klarer å produsere

18.01.2011
Økologisk mat er populært i Sveits og har vært det i en rekke år. - De to største matvarekjedene, Coop og Migros, har konkurrert om å være best på økomat og har et godt utvalg av mat, kosmetikk og økologiske tekstiler, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Samtidig har Sveits hatt en landbrukspolitikk som har fremmet en stor økologisk produksjon. Nå er forbruket av økologisk mat så stort at Sveits må importere en del av økomaten de kunne produsert selv.

Økologiske høner i Sveit produserer populære egg, de vandrer som sine norske søstre fritt både inne og ute. Nå må de sveitiske bøndene øke den økologiske produksjonen for å holde tritt med veksten i salget. Foto: bio-suisse.

 

Derfor etterlyser det økologiske miljøet i Sveits en handlingsplan for å få flere bønder til å legge om slik at produksjonen kan matche det økte salget.

 

11 % økolandbruk i fjellandet

I 2007 var 11 % av landbruksarealet i Sveits drevet økologisk. I Norge var det tilsvarende tall 4,7 %. Andelen økologisk mat solgt var i 2007 på 4,6%. I Norge var økomatandelen ca 1 % i 2007 og 1,2 % i 2009. Økologisk egg og brød har begge andeler på over 15 % i Sveits.

 

Coop store på øko og satser videre

I følge Bios Suisse, den sveitsiske produksjonsorganisasjonen, står Coop for halvparten av det økologiske matsalget i landet  Coops fire primær brands er Coop Oecoplan, Coop Naturaline, Coop Naturaplan, and Max Havelaar.  I 2013 regner Coop Nauraplan med økologisk mat vil stå for minst 20 % av selskapets matvaresalg. Økosalget passert 10 milliarder NOK i 2010 (1,3 milliarder Euro). Coop Naturaline har 1500 ulike produkter og sier de vil vil satse på utvikling av nye produkter og aktiv markedsføre fordeler med økologisk mat.  Coop er også inne med salg av miljøvennlig energi.

 

Sveits i front mot GMO

Sveits var et av de første landene som vedtok et moratorium mot GMO-planter og GMO i fôr. Dette moratoriet er forlenget og Sveits er dermed et av de få landene der en garantert ikke finner produksjon, fôr og mat som er basert på GMO. Norge har en slik praksis så langt, men tillater GMO i fiskefôr, men denne muligheten skal så langt ikke være benyttet.- Dette er interessant med GMO-forbud i Sveits siden landet har en så sterk kjemisk industri, sier Reidar Andestad. Norge har ikke vedtatt et forbud mot GMO, og Oikos og en rekke andre miljø og landbruksorganisasjoner har ut fra føre-var-prinsippet krevd et tilsvarende moratorium i Norge som i Sveits. 

 

Mer informasjon på hjemmesiden til Bio-Suisse

 

En del av denne saken er basert på artikkel i Økologi og Erhverv og informasjon fra Gennytt.

 

Saken er korrigert 18.01.11 kl 14.30 (GMO-punktet) 

Annonsører

Samarbeidspartnere