Svenske forskere med positiv korrigering om utslipp fra økologisk landbruk

01.01.2010
En gruppe forskere ved SLU , det svenske landbruksuniversitetet, hevdet i sommer at konvensjonelt landbruk ikke slipper ut mer nitrogen og fosfor enn det økologiske landbruket. Nå viser omfattende studie fra deres eget fakultet at økologisk landbruk slipper ut vesentlig mindre nitrogen og fosfor enn konvensjonelle bruk.

Rødkløver er motoren i den økologiske enga. Foto: Oikos

Maria Wivstad er forsker ved det svenske landbruksuniversitetet SLU- SLU-foto.

 

Samlet data fra 300 økogårder og 3 300 konvensjonelle

I en sammenligningsrapport lagt fram av SLU og JTI, Institutt for miljø og jordbrukstekning trekker en nye konklusjoner. Studiet er den største som er gjort på området i Sverige og bygger på data fra aktuelle gårder. Studiet baserer seg på data fra verkelige gårder og viser tydelig av den økologiske produksjonen gir lavere fare for for overgjødsling nitrogenutslipp enn konvensjonell produksjon, sier Maria Wivstad som er forsker ved SLU.

 

Forskerne bak den nye studien har analysert og gjort statistiske beregninger av produksjonsdata og vekstnæringsballanser fra perioden 2001 til 2006 på rundt 300 økologiske og ca 3 300 konvensjonelle gårdsbruk i Sverige.

 

 

Vesentlig lavere overskudd av nitrogen

Vekstnæringsbalansen for økologiske gårder hadde i følge studien signifikant lavere overskudd av nitrogen per hektar enn konvensjonelle gårder. Nitrogenoverskuddet var 17, 38 og 35 prosent lavere for husdyrløse økologiske gårder, melk og respektive kjøttgårdene jamført med de konvensjonelle gårdene

 

Også for forsfor

Overskuddet av forfor per hektar var også signifikant lavere, 42 til 32 prosent, på økologiske melk og kjøttgårder enn på motsvarende konvensjonelle gårder. Derimot var fosforoverskuddet mye høyere på husdyrløse(växtodlingsgårder)  økologiske gårder enn på konvensjonelle.

 

Denne saken er oppdatert sist 04.01.10

 

Har du merknader til denne artikkelen sendes de til Reidar Andestad, reidar@oikos.no

 

Link til artikkelen i Miljøaktuelt der informasjonen over er hentet fra.

 

 

SLU - Svensk landbruksuniversitiet om økologisk landbruk

Her er link til seminar med presentasjoner ved SLU i desember 2009.

Annonsører

Samarbeidspartnere