Svenskene imponerer – selv er de misfornøyd

01.12.2010
Omleggingen til økologisk landbruk er på verdenstoppen i Sverige, sier Reidar Andestad i Oikos –Økologisk Norge. Samtidig er det klart at svenskene ikke klarer å oppnå sin ambisiøse målsetting om 20 % økologisk areal i 2010. -Det som imponerer meg mest i dialog med svenske myndigheter og produsenter er deres høye miljøbevissthet og at de har så stort trykk for å legge om til økologisk produksjon på grunn av at denne produksjonen er bedre for miljøet, sier Reidar Andestad.

12,5 % av jordbruksarealet i Sverige er økologisk

I 2009 var andelen sertifisert jordbruksareal 9,8 % i Sverige. Om en regner med areal som var under omlegging var andelen 12,5 %.  Areal som får miljøstøtte for økologisk produksjon inngår ikke i disse tallene, som er fra  det svenske Jordbruksverket.

I 2009 økte økologisk jordbruksareal til 385 200 hektar inkludert areal under omlegging. Den økologiske produksjonen på åkermark er dominert av slått og beiteareal med 58 %. Totalandel av slått og beitemark i Sverige er på 42 % for både økologisk og konvensjonelt areal. Korndyrking dekker 27 %  av det økologiske arealet, tilsvarende er 40 % av totalarealet i Sverige kornareal.

   

Tallene i Sverige er fra Jordbruksaktuellt

 

I Norge er 5,6 % av jordbruksarealet økologisk 

Tall for 2009 fra Statens landbruksforvaltning, viser at andelen økologisk areal i Norge var 4,3%. Inkluderes areal under omlegging er det 5,6% og samlet utgjør dette 205 227 dekar.  Til sammenligning var økoareal-andelen med karens i år 2000 på 2,0 % og i 2006 på 4,3 %.

 

Arealtall for 2008
Nyere tall Areal - daa 2008 Endring fra 2007
Norge 521 525 5,1 % 6,8 %
Sverige 3 364 390 10,8 % 9,1 %
Finland 1 503 740 6,6 % 1,1 %
Danmark 1 501 040 5,6 % 8,7 %
Island 69 700 0,3 % 12,4 %

Fra SLF rapport for 2009

 

 

Sørst andel økologisk areal i verden i 2007

Liechtenstein 29,70 %
Østerrike 13,40 %
Sveits 11,00 %
Lativa 9,80 %
Italia 9,10 %
Tjekkiske rep 8,90 %
Estland 8,80 %
Sverige 8,00 %
Samoa 7,80 %
Timor Leste 7,80 %

Tall for 2007 fra The World of Organic Agriculture - statistics 2009

 

Her er link til økologisk jordbruksstatistikk i Sverige 

Økologisk handel i Europa - andel av total dagligvare og faghandel
Danmark 6,00 %  
Østerike 5,30 %  
Sveits 4,60 %  
Sverige 4,30 %  
Luxemburg 3,30 %  
Tyskland 3,10 %  
Nederland 2,00 %  
Belgia 1,90 %  
Frankrike 1,20 %  
Norge 1,00 %  

 

Tall for 2007 fra The World of Organic Agriculture - statistics 2009

Annonsører

Samarbeidspartnere