Sverige: økologisk landbruk reduserer overgjødslinga

01.10.2009
Økologiske gårder har gjennomgående et lavere nitrogenoverskudd per dekar enn konvensjonelle. Dermed er det også vesentlig mindre risiko for at de bidrar til overgjødsling. Dette framgår av en studie som er basert på data fra 300 økologiske gårder og 3000 konvensjonelle i Sverige.

Lavere næringsoverskudd på økogårder


Studien er gjennomført av Centrum for Uthålligt Lantbruk (CUL) ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den viktigste årsaken til de lavere overskuddene i økologisk produksjon finnes på systemnivå. Kravet til høy selvforsyningsgrad på fôr og gjødsel fører til lavere dyretetthet, noe som både strukturelt og på gårdsnivå reduserer nitrogenmengdene og dermed risikoen for næringstap.   

 


Overskuddet av fosfor per dekar var også signifikant lavere på økogårder enn tilsvarende konvensjonelle gårder, men på gårder med husdyrløs økologiske planteproduksjon var det et overskudd på 0,6 kg fosfor per dekar mot et underskudd på 0,1 kg per dekar på en konvensjonell planteproduksjonsgård.  


Dyrkingssystemforsøk har begrensninger


Forfatterne peker også på begrensingene ved dyrkingssystemforsøkene de også har studert. Disse kan ikke belyse den mangfoldige virkeligheten på hver enkelt gård, og kan bare fungere som viktige komplement for å forstå hvor i gårdsdrifta tap kan forekomme. Dyrkingssystemforsøk er ikke tilstrekkelige for å beskrive næringstapene fra den økologiske produksjonen som helhet.


- Det er veldig bra at det nå publiseres tall fra Sverige som viser hvordan økologisk drift er på virkelige gårder, sier Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos. Dette er nok ingen overraskelse for de som jobber med økologisk produksjon, men viser et helt annet bilde enn det mange forskningsprosjekt hvor en har urealistiske vekstskifter og gjødslingsstrategier som ikke speiler virkeligheten.


Last ned rapporten

http://www.cul.slu.se/publikationer/Eko-prod-overg%C3%B6dning-syntes-web.pdf
   

 

 

Omtale på norsk
>> Økologisk drift gir mindre fare for næringstap i Sverige (agropub.no - 29.09.2009)

 

Annonsører

Samarbeidspartnere