Sverige: trekkfugler trives med økologisk drift

09.07.2009
Ei doktorgradsavhandling ved Lund Universitet viser at trekkfugler trives bedre på økologisk drevne areal. Det finnes rett nok unntak, som liker det storskala, moderne jordbrukslandskapet, men for de undersøkte 72 artene trives flertallet best der økologien rår.

Undersøkelsen har fokusert på det skånske jordbrukslandskapet. Det er beregnet av hvert år besøkes Skåne av 15 millioner trekkfugler for å fylle opp energireservene.


Stor forandring i jordbrukslandskapet

Jordbrukslandskapet har forandret seg kraftig det siste århundret. Dagens intensive dyrkingslandskap innebærer for eksempel en annen sammensetninga av vekster, store mengder bekjempingsmidler og færre hekker, steingjerder og skogsholmer.

Juliana Dänhardt har i sin undersøkelse derfor sammenlignet økologiske gårder med konvensjonelle.


Resultatene viser at et større antall trekkfugler trives på de økologisk dyrka arealene. Det gjelder først og fremst insektspisende fugler, men også i en viss grad frøspisere.


Variasjon viktig

Konklusjonen i avhandlinga er at det må være variasjon i jordbrukslandskapet for å beholde en så stor artsrikdom som mulig.

 

Lenke
>> Pressemelding: Flyttfåglar trivs i ekologiska odlingar - 26. mai 2009

 

Annonsører

Samarbeidspartnere