Svineinfluensa og intensivt dyrehold

06.05.2009
Svineinfluensaen sprer om seg. Derfor må en se på rollen som intensivt husdyrhold spiller i å skape sykdommer som kan overføres til mennesker. Dette skriver direktør Robin Maynard i den britiske økoorganisasjonen Soil Association.

Bildet: En lykkelig økogris på friland.

 

I den aktuelle situasjonen med den nye typen svineinfluensa (som har deler av fugle-, svine- og humant virus i seg) og som sprer seg fra menneske til menneske og forårsake dødsfall, er det klart viktigste å beskytte folks helse ved å stanse videre spredning og bygge opp beholdningene av influensamedisin.

 

Perfekte forhold for sykdomsoppblomstring
Dette utbruddet av enda en sykdom som stammer fra husdyr som kan overføres til mennesker, reiser derimot alvorlige spørsmål om rollen som intensivt husdyrhold har som "inkubatorer" for ei rekke helserisiki, og særlig som oppblomstringssted for potensielle influensa-pandemier.

Det har lenge vært akseptert blant vitenskapsfolk at store ansamlinger av dyr - enten gris eller fjørfe - i nærheten av hverandre, skaper perfekte forhold for at virus og andre potensielle humanpatogener formerer seg, muterer og blir enda mer dødelige.

Svineinfluensaen var en gang en sesongmessig sjukdom som rammet gris, men forholdene, størrelsen og antall dyr holdt tett i moderne intensive grisegårder har gjort at den har blitt et problem året rundt.


Nye influensatyper
Influensasmitte fra mennesker til gris og fra gris til mennesker er godt dokumentert. Stort antall gris som lever tett sammen er nå akseptert å være nøkkelfaktorer. Nye studier fra USA viser at arbeidere på intensive grisegårder kan starte influensaepidemier ved å øke variasjonen av virusstammer som igjen blandes og "stokkes om" gjennom grisene og slik skaper nye virulente influensatyper som kan smitte både menneske og gris. På denne måten dannes de perfekte forholdene for en pandemi.

Redusert dyretetthet
Forskere har funnet ut at svineinfluensa og andre luftveisinfeksjoner hos gris kan forebygges ved å redusere dyretettheten og forandre driftsmetodene.

Med unntak av økologisk husdyrhold og noen frittgående systemer, har ikke produsenter gjort slike frivillige forandringer i drifta, fordi lett tilgjengelig antibiotika kan tilsettes fôr, vann eller bli direkte sprøytet inn i grisene.


Forskning bør settes i gang
Med bakgrunn i vitenskapelige bevis og rollen som intensive husdyrgårder spiller i å forverre livstruende sykdommer for mennesker, krever Soil Association at myndighetene setter i gang forskning omgående som viser hvilke typer husdyrhold som er best til å redusere risikoen husdyrhold utgjør for folkehelsa.

Tilsvarende sammenhenger mellom intensivt husdyrhold og økt helserisiko er funnet blant flere andre sykdommer som blant annet fugleinfluensa og Newcastle's sjukdom (falsk fuglepest).

 


Kilde
>> Soil Association on outbreak and spread of Swine flu virus (Organic-Market.info) og http://www.soilassociation.org/  Oversatt fra engelsk av Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere