Synd at Skaugum ikke blir økologisk nå, sier Oikos – Økologisk Norge

16.06.2010
- Det var veldig skuffende at Slottet gir opp arbeidet med å legge om Skaugum gård til økologisk melkeproduksjon, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Reidar Andestad. Slottet bringer i dag informasjon om at en etter tre forsøk ikke har lyktes med å få på plass en forpakter som kan drive gården, og at de nå velger å avvikle husdyrproduksjon og leie bort jordene. Til nå har de hatt en driftsstyrer ansatt ved gården.

Oikos - Økologisk Norge er skuffet over at husdyrproduksjonen avvikles på kronprinsparets gård på Skaugum og at en ikke får en omlegging til økologisk husdyrdrift slik det har vært planlagt.  Nå ber Oikos om at krav om økologisk drift legges inn i leieavtalene som skal inngås, sier Reidar Andestad. 

Husdyrene skal vekk fra Skaugum før 1 oktober

- Innen 1. oktober i år skal fjøset tømmes og de 110 dyrene bort fra Skaugum.
Dermed forsvinner et av de siste brukene med melkeproduksjon i Asker. Kronprins Haakon bekrefter selv avgjørelsen til Budstikka.
- Det er med tungt hjerte vi har besluttet å avvikle husdyrholdet på Skaugum. Det har dessverre ikke lyktes oss å finne en forpakter til gården. Det har vært kvalifiserte søkere underveis, men etter mange runder har vi ikke klart å finne en løsning for videre melkeproduksjon. Mange konstruktive forslag til driftskonsepter har heller ikke resultert i videre drift med husdyrhold på gården, sier kronprins Haakon.

 

Økonomisk ballansekunst i flere år sier Slottet

Driften av Skaugum gård har i mange år vært en økonomisk balansekunst, skriver Budstikka. Driften har ikke kunnet bære vedlikeholdet og nødvendige investeringer. Helt siden mars i fjor har kronprinsparet forsøkt å få til en løsning med en økologisk forpakter på gården.
- Det er likevel ikke ønsket om økologisk drift som har stengt for å få tak i en forpakter, -, sier kommunikasjonssjef Marianne Hagen til Budstikka.

Dårlige rådgivere?

-Mange som driver økologisk melkeproduksjon i dag på langt mindre gårdsbruk vil ikke forstå at det skal være så vanskelig å få lønnsomhet knyttet til en økologisk husdyrdrift på den store praktgården på Skaugum, sier Reidar Andestad.  Vi frykter at kronprinsparet har hatt dårlige rådgivere i denne saken som har lagt inn for høye forventninger om inntjening.   

 

Miljømessig dårlig løsning om det blir ensidig korndrift 

- Vi frykter at løsningen nå blir miljømessig uheldig med ensidig konvensjonell kornproduksjon. Det vil på sikt utarme jorda på den flotte gården. Vi mener det vil bryte med kronprinsparets miljøprofil. Oikos- Økologisk Norge håper derfor at kronprinsparet vil stille krav om at planteproduksjonen på jorda skal drives økologisk, avslutter Andestad.

 

For flere opplysninger: Reidar Andestad tlf. 41 27 16 64, reidar@oikos.no

 

 

 

Les saken i Budstkka her    http://www.budstikka.no/nyheter/husdyrene-skal-bort-fra-skaugum-1.5385820

 

Annonsører

Samarbeidspartnere