Takk til 5081 besøkende sist uke!

05.04.2009
Sist uke var det registrert 5 081 besøkende på Oikos sin hjemmeside. Uken føre var det hele 5 261 besøkende. Snittet så langt i 2009 er på 5 048. Det er fine tall. Det er flest innom Oikos sidene på tirsdag, onsdag og torsdag. -Vi er glad for at så mange søker informasjon fra Oikos, sier daglig leder Reidar Andestad, det inspirerer oss til å oppdatere og utvikle hjemmesiden videre.

 

Vinterbilde er fra Molde-fjellene, innenfor Turistforenings hytten Langdalsbu.

 

Noen rapporteringssystem teller unike brukere, slike tall har vi desverre ikke tilgang til.  I  vårt tall på 5 081 besøkende er det derfor med en del personer som har vært innom Oikos-siden flere ganger. 

 

De økologiske hjemmesidene utfyller hverandre

Reidar Andestad sier at de økologiske web-sidene  i hovedsak utfyller hverandre med hver sine vektlegginger:

http://www.agropub.no/ med mye faglig stoff,

http://www.debio.no/ med vekt på  økologisk regelverk og produsentinformasjon rundt dette,

http://www.okologisk.no/ erKSL Matmerk sin side med mye reportasjer fra produsenter . 

 

 

Oppgaven til http://www.oikos.no/

-Oikos er sin rolle til å bringe videre informasjon og problemstillinger innen økologisk produksjon og økologisk forbruk.  Vi følger det økologiske markedet tett og vi jobber samtidig mye politisk.  Dette påvirker hva vi legger ut av informasjon.  Oikos er medlem i den internasjonale økologiske organisasjonen IFOAM-  Vi prøver å bringe videre informasjon og impulser fra det internasjonale arbeidet og særlig fra våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige.

 

 

Leser flere sider

Hvor mange undersider leser besøkende på Oikos siden? Totalt 31 940 sider ble sett mot 32 551 i snitt sist uke avg de 5000 besøkende. I snitt ser en besøkende på Oikos sidene dermed på  6 sider.  Det er ganske høyt. Hits til www.oikos.no ligger på 77 000 for sist uke.

 

Søkerfraser

De mest brukte søkerfrasene en bruker før en kommer til Oikossiden er : 1. Oikos, 2. Økologisk 3 Økologisk mat 4. Sprøytekurs.  Det siste er jo interessant siden Oikos prøver å følge opp hva Monantu og andre kjemisike industriseselskaper gjør i forhold til matproduksjonen.

 

Hva blir lest

De aller fleste, det vil si mer enn 80%,  leser nyhetsakene.  Etter det varierer det sterkt fra uke til uke.   Økologisk handleliste, og Ren Mat er jevnt  populære.  Andre søker tekstilinformasjon. 10% klubben, Økobarnefondet.  Ellers er det stor spredning på hvilke typer informasjon som bli hentet frem. Av søkerdomene kommer de fleste fra google, kvasir  og abcsidene.  På 6.plass kommer søk fra Sogn Jord og Hagebruksskole, en del kommer fra Grønnhverdag sin side, men svært få fra debio.no og ingen er registrert fra økosidene agropub.no eller okologisk.no.

 

Forbedringer

Ut over våren vil undersidene på www.oikos.no bli forbedret. Vi takker for løpende tips og respons som kan sendes på e-post til info@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere