Tanker fra Per Kølster

15.12.2016
Vår storebror og søsterforening i Danmark, Økologisk Landsforening, har til tross for at Danmark er verdensmester i økologisk mat, mange av de samme utfordringene som oss. Under overskriften "Politik med nærvær" deler formann Per Kølster sine tanker om økologi i årene som kommer. Hvilke prioriteringer og valg må vi gjøre for sikre at økologisk landbruk fortsetter å styrke sin posisjon.

Danmark har som oss, opplevd en kraftig økning i forbruket av økologisk mat de siste årene. Da kan det være fristende å hvile på sine laubær, men kanskje nettopp derfor oppfordrer Kølster til forsterket innsatts. Han peker blant annet på disse sakene som sentrale:

- utviklingen av et nytt merke for økologisk mat
- satsing på bedre forankring lokalt og i nærmiljøene
- etablering av Danmarks Økologiske Jordbruksfond i samarbeid mellom Danmarks Økologiske Jordbruksfond og Naturfredningsforeningen
- 10-punktsprogram for å endre EU-landbrukspolitikk (der forslaget til ny forordning på økologiområdet blir svært dårlig mottatt av et samlet landbruk)

Markedsorientering
Kølster er ikke optimist når det gjelder bidraget til økologi fra den blåblå regjeringen til Løkke Rasmussen. "Der er ikke meget at hente i den nuværende regerings kølige og markedsorienterede velvilje med fokus på Landbrugspakkens initiativer for den konventionelle verden. Der skal nye boller på suppen". Uten at vi ordrett kan oversette det om nye boller, er det ikke vanskelig å kjenne seg inn i dette utsagnet etter tre år med først Listhaug og så Dale ved roret, Jensen som styrmann og Solberg som kaptein.

Bred folkelig støtte er et tilbakevendende tema. Han skriver at " i det daglige er vi nødt til at være kompromissøgende og pragmatiske". Det er også viktig at landbruket får betalt fra fellesskapet, for at de leverer goder som samfunnet har bruk for og som er felles for alle.

Lokale økologiske frø
Forankring i lokalmiljøene kommer høyt på agendaen. Vi tar med hele avsnittet der dette er fokusert:

Vi tror, foreningen kan få langt flere muskler til at skabe løsninger i det store perspektiv, hvis vi får sået nogle sunde, lokale økologiske frø meget konkret. Tiden er inde til at vi mødes langt mere i lokale sammenhænge og finder løsninger. Økologi er ikke en abstraktion et eller andet sted ’derude’. Nej, det er den hverdag og den kreativitet, som folder sig ud i det nærmiljø, hvor vi alle skal fungere, uanset om vi er landmænd, virksomheder, køkkener eller andre aktivere borgere".

Kanskje kan vi trekke en parallell mellom fruktene vi kan høste av det arbeidet Oikos gjør for genetisk mangfold for planteressurser til arbeidet med mangfold i menneskelige ressurser? Styrking av lokalt arbeid og engasjement i nærmiljøet er en forutsetning for bred folkelig støtte.

Ingen tvil
Kølster avslutter med at han gleder seg til å reise rundt for å treffe alle som engasjerer seg i økologi i sine nærmiljøer og forventer en frodig debatt. Han er ikke i tvil om at meningene vil være mange, "men er der en overordnet fælles ambition - og det er der med økologien - så er der gode muligheder for, at vi kan løfte os selv og dermed økologien ind i en ny æra".


Du finner hele saken her. På dansk, men det forstår vi jo godt her på bjerget.Foto: Økologisk Landsforening

Annonsører

Samarbeidspartnere