Tid for Jorda!

11.07.2013
En firedel av verdens matjord er utarmet til et punkt hvor den ikke lenger er fruktbar. Hvert minutt brakklegges områder på størrelse med 30 fotballbaner. Jorda befinner seg på et bristepunkt som krever handling. Noe må gjøres annerledes hvis vi vil dyrke mat på den i fremtiden.

The Living Soil Forum 22.-26. juli i Järna i Sverige, vil praktikere og teoretikere fra hele matkjeden sitte side om side og diskutere hvordan kunnskap kan bli til handling. Baker møter professor i jordbiologi, møter bonde, møter internasjonale eksperter på bønders rettigheter, møter deg – om du er interessert i mat.

Forumet vil forene kunnskap om matjorda i alle ledd: Praktisk jord- og hagebruk, produksjon og foredling, økonomi og distribusjon, forbruk og forbrukervalg, forskning og lovgivning. I fokus står menneskemøter og gode samtaler, supplert med herlige måltider og mulighet for en morgenøkt i åkeren. Selv om lista over innlegg og workshops fra anerkjente forskere og spesialister er lang, vil hver enkelt deltakers tanker om, og engasjement for matjorda stå sentralt. Gjennom uken er målet å:

- Bygge en inkluderende, global jordbevegelse.

- Inspirere bevisste forbrukere, særlig unge, til å bli aktive tjenere av jorda.

- Fremme bevissthet om matjorda gjennom hele landbrukssystemet.

- Vise eksempler på god håndtering av matjorda.

- Designe og sette i gang prosjekter og kampanjer som kobler seg opp mot økologisk bærekraftige strukturer og prosjekter rundt om i verden.

En uke litt utenom det vanlige. Har du tid? Det er fortsatt plasser igjen. Programmet finner du her. Les mer utdypende om bidragsyterne her. Informasjon om priser og overnattingsmuligheter finner du her.

Litt om ukas gjester og spørsmål

1. dag: Hvorfor er matjorda viktig?
Vandana Shiva fra Navdanya, Patrick Holden fra Sustainable Food Trust og Regine Andersen fra Oikos holder hvert sitt innlegg knyttet til matjord og bønders rettigheter i et globalt perspektiv.

2. dag: Gode eksempler på økologisk bærekraftige matsystemer
Her har arrangørene hanket inn lokale krefter: Saltå Kvarns direktør Johan Ununger, BERAS-ansvarlig Artur Granstedt, bonden Martin Fellkvist og kokken Johan Andersen.

3. dag: Dagen for drømmene
Med de gode eksemplene friskt i minne, vil onsdagen åpne for drømmer; om alt som vil kunne føre til positive endringer for matjorda. For så å forbinde drømmene med initiativer som allerede finnes og fungerer.

Michael Wilde fra Eosta, Nature & More og Bijan Kafi fra SEKEM i Egypt, deler sine erfaringer. Vi vil dessuten stifte bekjentskap med Pam Warhurst fra matbevegelsen Incredible Edibles Todmorden, samt TV-produsent og kameramann John Dennis Liu som til vanlig arbeider for Environmental Education Media Project.

4. og 5. dag: Veien videre
De to siste dagene vil handle om å ”foredle fruktene”, og legge til rette for at hver enkelt kan forbinde seg med det videre arbeidet for matjorda.

Ronald Vargas fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) vil fortelle om organisasjonens tanker rundt en global matbevegelse, og unge menneskers deltakelse i denne. Blogger og olivenbonde Pavlos Georgiadis og Tobias Bandel fra Soil and More, vil gi eksempler på god jordpraksis. Dessuten vil Håkan Wallander, professor i jordbiologi ved Lunds universitet, ta for seg ukens tema igjen: Matjord. Hva er det? Og hvorfor er den viktig for oss?

Annonsører

Samarbeidspartnere