Til økobønder i Trøndelagsregionen

07.02.2007
Et økologisk småskala kyllingslakteri/kyllingoppdrett og videreforedlingsbedrift for økologisk kjøtt er under planlegging. Anlegget skal bygges delvis etter modell fra Holte Gås og And i Drangedal. Prosjektet omfatter også en mikroproduksjon av økologisk konfektsjokolade med ingredienser av urter, frukt, og bær fra norsk natur.


(Forespørsel fra Terlje Løkås i Trøndelag)
Prosjektet har kommet til byggefasen. Nå trenger jeg å komme i kontakt med andre gårdbrukere i Trøndelagsregionen som i fremtiden kan ha behov for leieslakting av fjørfe, slakting og videreforedling av utrangerte egghøns, samt foredling og pakking av alle typer godkjent økologisk småfe/storfekjøttkjøtt.

Det er også behov for investorer som ser det som formålstjenlig å få etablert flere selvstendige økologiske markedsaktører, og iverksatt mer økologisk grasrotaktivitet i Norge.

Forretningsplanen er omtrent ferdig utviklet. Bedriften etableres som en økologisk gårdsmatbedrift, og lokaliteten bygger på et økologisk gårdsbruk i Selbu Kommune. Planen er utferdiget med byggetegninger og kostnadsoverslag fra Fylkesmannens Landbruksavdeling, fullstendige økonomiske kalkyler for all produksjon og produkter, godkjenninger fra kommunen. Det er blant annet innhentet intensjonsavtaler med Godt Brød for salg av produktene i kafe- markedet. Flere andre markedskanaler er aktuelle. Helioskjeden har også vist interesse for prosjektet. Fylkesmannens landbruksavdeling og Mattilsynet skal kvalitetssikre byggeprosessen.

Prosjektet fordrer foreløpig ingen økonomiske fellesforpliktelser for deltakende aktører. Samarbeidet skal først og fremst bygge på gjensidige produksjons- og markedsavtaler, og nettverksbygging. Derfor er det allerede diskutert en uavhengig logistikk- og transportsamarbeid med Økomat Innherred.

Økonomiske samarbeidsavtaler kan være aktuelle i fremtiden, hvis behov og forutsetninger viser seg å være til stede. Småkooperative samarbeidsavtaler er ennå i støpeskjeen i Norge, men her er det mulig å bruke etablert kompetanse både fra Norges Vel, og fra svenske og danske småskalakooperasjoner som har vært besøkt på økologiske fagturer de siste årene. Samarbeid mellom flere aktører kan etableres som gjensidig forpliktende avtaler, (småkooperasjoner). Det foreligger forslag til selskapsstruktur og samarbeidsavtaler.

Det er utviklet en betydelig realkompetanse gjennom prosjektet, blant annet innen, spesielle foringsteknikker, produktutvikling, økologisk merkevarebygging, helsevitenskap og ernæringskunnskap. Det er gjennomført flere utviklingsprosjekter i samarbeid med høyskoler og forskningsinstitusjoner. Alle planlagte produkt er utviklet og prøvd i markedet.

Produksjonen bygger på fôringsmetoder som er utviklet spesielt for økologisk jordbruksproduksjon. Utvikling av produktene er basert på økologisk merkevarebygging som gir svært gode og særegen produktkvalitet. Produktene antaes å kunne betjene en del av markedsbehovet for økologisk egg, fjørfekjøtt og kjøttprodukter med økologisk særpreg, først og fremst i Trøndelagsregionen.

En ferdig forretningsplan fåes tilsendt på forespørsel.

E-post: terje@highlandcattle.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere