Tilbud på medlemskap til alle bønder

08.04.2015
Alle matprodusenter som ønsker å bevege landbruket i mer miljøvennlig retning, er hjertelig velkomne som medlemmer i Oikos - Økologisk Norge.

"Hvor er alle de flinke bøndene som vil ha et miljøvennlig og dyrevennlig landbruk? Bli med oss!"

Er du bonde eller småskala-produsent (ikke nødvendigvis økologisk) og støtter vår sak? Meld deg inn i dag - så er vi på lag!

Oikos – Økologisk Norge er en organisasjon både for forbrukere og produsenter. I vårens vervekampanje retter vi oss spesielt mot bønder, fordi forbruket av økologisk mat i Norge øker, mens økologisk produksjon og areal her i landet minker. Derfor er det viktig at så mange bønder som mulig blir med på laget! Da kan Oikos jobbe med økt styrke på flere områder:

 • for å forbedre rammevilkårene for det økologiske landbruket,

 • for at flere skal få sjansen til å starte opp/legge om til økologisk produksjon,

 • for å utvikle eksisterende økologisk drift.

Dess flere bønder vi har i ryggen, dess mer legitimitet og gjennomslagskraft får vi for vår felles sak.

Derfor får du som bonde nå spesialpris på medlemskap til 250 kroner for 2015 (vanlig pris er 365 kr). Tilbudet gjelder til 1. juli. Meld deg inn her!

Lurer du på om du "kvalifiserer" som bonde? Hos oss er alle matprodusenter bønder, det er bare å bli med!

Tilbud til alle bønder – ikke bare øko-produsenter

Mange bønder har ikke lagt om til økologisk produksjon fordi rammevilkårene ikke er gode nok, eller på grunn av andre forhold. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, er det viktig at også disse blir med, slik at Oikos kan styrke arbeidet med å legge bedre til rette for økologisk produksjon. Vi vil alle ha mest mulig norsk, økologisk mat. Dersom utviklingen fortsetter vil det medføre mer import, og det vil vi unngå.

- Spesielt i tilfeller som nå, når vi jobber intenst for å påvirke forhandlingspartene i jordbruksoppgjøret, er det viktig å ha så mange bønder som mulig i ryggen, sier Aina Bartmann, politisk rådgiver i Oikos. Bartmann er tidligere daglig leder i Bondens marked, tidligere leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har vært geitebonde og kjenner de politiske kanalene godt. Nå leder hun an i arbeidet for at økologisk landbruk skal bli prioritert i jordbruksforhandlingene.

Landsmøtet 2015

Bønder og forbrukere, unge og voksne, samlet på Høsbjør til landsmøtet 2015.

Oikos taler bøndenes sak

Styreleder i Oikos, Olav Arnar Bø, er selv bonde og understreker hvor viktig Oikos er for produsentene. - Oikos er den eneste organisasjonen som utelukkende taler øko-produsentenes sak overfor myndighetene og i forhold til statsbudsjettet, sier han. Derfor er Oikos vår organisasjon. Han inviterer alle, både produsenter og forbrukere, til å følge trenden og melde seg inn. Alle får også muligheter til å engasjere seg både lokalt og nasjonalt dersom de ønsker det.

Mange nye medlemmer

Oikos er nemlig i sterk vekst. I 2014 fikk Oikos godt over 1000 nye medlemmer, og har doblet medlemstallet sitt de siste to årene. Vi er nå snart 4500 medlemmer. – Men vi vet at mange flere produsenter og forbrukere sympatiserer med Oikos. Nå gjelder det å få alle om bord for å få gjennomslag for mer produksjon av økologisk mat i Norge, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos.

Vil vise hvor viktig Oikos er for produsentene

- Når vi retter oss spesielt mot produsentene nå, er det fordi vi tror at mange av dem ikke vet hvor viktig Oikos kan være for dem. Det prøver vi å løfte fram i denne kampanjen og håper vi kan ønske mange produsenter, både økologiske og andre som støtter vår sak, velkomne som medlemmer utover våren, avslutter Andersen.


Hvorfor er Oikos øko-landbrukets og bøndenes organisasjon?

Det er fordi Oikos:

 • er den eneste organisasjonen som jobber målrettet for å forbedre vilkårene for økologisk produksjon og (kommende) øko-produsenter, blant annet ved innspill til partene i jordbruksforhandlingene, og tett oppfølging av dem gjennom forhandlingene.
 • jobber for økt forståelse for økologisk produksjon hos myndighetene, slik at de skal bedre rammebetingelsene for økologisk produksjon.
 • nå har intensivert lobbyarbeidet overfor myndighetene med en egen landbrukspolitisk rådgiver.
 • leder Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som er et fagråd for Mattilsynet, og forsøker slik å påvirke regelverksutviklingen i landet.
 • arbeider opp mot samvirkene og butikk-kjedene for å øke etterspørselen og bidra til at flere produsenter for avtale om levering av økologisk mat til merpris.
 • sender ut prisliste for økologiske grønnsaker og frukt på e-post til medlemmer annenhver uke.
 • driver Økofunn.no hvor man kan selge og kjøpe bla. økologisk fôr og gjødselsmidler NB! Økofunn er ikke lenger i drift
 • koordinerer APØG - Arbeid på økologisk gård, en praksis-ordning for økologisk landbruk.
 • arrangerer fagsamlinger sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • arbeider aktivt for å sikre bønders rettigheter til såvare.
 • planlegger flere tiltak for å støtte opp økologiske produsenter og produksjon.

Les mer om medlemskap og medlemsfordeler og meld deg inn her.

Vi ønsker å framheve at vi ønsker alle bønder som er for en økologisering av landbruket i Norge, hjertelig velkomne inn i organisasjonen. Derfor tilbyr vi redusert pris på medlemskap til alle typer matprodusenter.

Annonsører

Samarbeidspartnere