Tillitsvalgte samlet om jordkultur og medlemsverving

17.11.2014
Medlemsorganisasjonen Oikos samlet i helga tillitsvalgte fra hele landet. Økt satsing på medlemsverving var en sentral del av programmet. En innledning til det kommende FN-året for matjorda ble det også plass til.

Denne helga var tillitsvalgte fra alle Oikos’ lokal og region-lag samlet i Oslo. Forberedelser til det kommende FN-året for matjorda og verving av nye medlemmer var sentrale poster i programmet.

Jord-misbruk

- Moderne jordbruk er egentlig jord-misbruk, hevdet fylkesagronom i jord- og plantekultur Øystein Haugerud. Han er leder i foregangsfylket for økologisk jordkultur og leder prosjektet Levende matjord og jobber med å formidle hva som skal til for å gjenoppbygge en sunn og fruktbar matjord. Haugerud har vært mye omkring og sett på hva som er i ferd med å skje med matjorda etter et par generasjoner med kunstgjødselbasert jordbruk.

Avlingsnedgang

De senere årene har vi sett en nedgang i avlinger i konvensjonelt landbruk i Norge, påpekte Haugerud. - Økende jordpakking og manglende kunnskaper om jorda som levende organisme drar utviklinga i feil retning.

- Jordvitenskapen i agronomien har handlet for mye om fysikk og kjemi og for lite om biologi, mente Haugerud.

Omsorg og pleie

- Jorda trenger omsorg og pleie, på linje med husdyra våre, slo forsker Berit Swendsen fra Vital Analyse fast. - Det levende livet i jorda er det eneste som skaper den gode grynstrukturen som plantene trenger, fortalte Swendsen, som viste både bilder og filmsnutter av mikrolivet som skal finnes i sunn, levende jord. Den gode matjorda kjennetegnes av et stort mangfold, der alle organismegruppene er til stede.

Må forstå helheten

Den lydhøre forsamlinga av tillitsvalgte i Oikos fikk også klar beskjed om at økologisk drift er vel og bra, men at det også skal særskilt jordpleie til for å få og ta vare på det levende mikrolivet i jorda. Det holder ikke å fortsette å tenke N-P-K, med økologisk godkjente gjødselkilder, vi må øke kunnskapene om det helhetlige økosystemet jorda er. - Vi har en jobb å gjøre også med økologisk jord, sa Swendsen og Haugerud.

Bli medlem!

Interessen for økologisk mat vokser. Det merker mange av lagene, og det gjøres mye godt arbeid for dette over hele landet, med Økodemo i butikk, initiativer til oppstart av andelslandbruk, utdeling av øko-priser, informasjonsmøter og Åpen Økologisk Gård. Nå skal det satses på medlemsverving.

– Vi har et stort potensial for å bli mange flere medlemmer i Oikos, sa styreleder Olav Arnar Bø. – Vi må fortelle både bønder og forbrukere om organisasjonen Oikos og tørre å spørre folk om de vil bli medlemmer. Bare ved å være medlem, støtter du arbeidet for videre utvikling av økologisk matproduksjon i Norge.

Enkelt å verve

Organisasjonsrådgiver Elin Rømo Grande innledet om vervearbeidet som er i gang.

Samlinga av tillitsvalgte fra hele landet myldret av ideer og hadde mange gode innspill til det videre arbeidet. Magasinet vårt, Ren Mat, fungerer godt som inngang til en vervesamtale. Forslag om ulike aktiviteter og pakker med materiell som lagene kan bruke var også ønsket, spesielt pedagogisk materiell til bruk i skoler og barnehager var ønsket. Facebook kan også brukes til verving, ble det påpekt fra flere.

Stort engasjement

- Samlinga var svært konstruktiv og det er nyttig for meg som nyansatt organisasjonsrådgiver å høre hvilke ønsker og behov lagene har, sier Elin Rømo Grande. – Jeg har fått forsterket inntrykket av at det er masse spennende aktivitet som skjer i lagene rundt om i landet. Min jobb framover blir å legge til rette for at alt det gode arbeidet fortsetter, og for at Oikos og lagene skal få flere medlemmer.

Alt i alt var samlinga preget av stort engasjement og en god atmosfære som gjorde det lett å prate sammen.

- Det var også veldig hyggelig å treffe mange av de tillitsvalgte i organisasjonen. Jeg gleder meg til det videre samarbeidet med dem! avslutter Elin Rømo Grande.

Annonsører

Samarbeidspartnere