TINE er størst på øko i Norge – det forplikter

29.08.2010
På fredagens møte mellom ledelsen i Oikos - Økologisk Norge og konsernledelsen i TINE ble det vist til at TINE med sin omsetning innen det økologiske er størst på dette området i Norge. Om lag 20% av økoomsetningen i Norge kommer gjennom TINE-produkter. -Dette bør forplikte og inspirere til markedstiltak fremover, sier styreleder i Oikos, Jakob Bjekrem, som selv er en av de mange økologiske melkprodusentene som er medeiere i TINE.

-TINE tar samfunnsansvar på det økologiske området, vektla konsernsjef Hanne Refsholt i møte med ledelsen i Oikos - Økologisk Norge på fredag, der hun og konsernledelsen i TINE stilte opp og svarte på en rekke utfordringer fra Oikos.  Bilde: TINE

 

Oppfølging av det økologiske i TINE-organisasjonen 

Oikos hadde bedt om møtet primært for å utfordre TINE til å følge bedre opp om økologisk informasjon og produktutvikling i egen organisasjon og utad i markedet.  TINE startet møtet med å servere den nye økologiske skolemelken med bringebærsmak , selskapet fikk ros tilbake for både for smak og design.

 

TINE tar samfunnsansvar på det økologiske området, sier Hanne Refsholt

Styreleder i Oikos, Jakob Bjerkem, er godt fornøyd med at Oikos fikk presentert utfordringer for TINE organisasjonen angående bedre markedsføring, og at en fikk en verdifull og god dialog med konsernledelsen i TINE om dette. Konserndirektør Hanne Refsholt presiserte på møtet at TINE, også ut fra et samfunnsansvar og politiske føringer som ligger for deres virksomhet, tar ansvar på det økologiske området.  TINE står fast på sin målsetting om at 6 % av deres melkeproduksjon og omsetning skal være økologisk i løpet av 2015, selv om markedet for tiden gjør dette målet krevende å nå.

 

Oppsummerende brev til TINE

Under følger brevet med vedlegg som konserndirektør Hanne Refsholt fikk fra Oikos på fredagens møte. Som vedlegg følger 10-punktslisten på tiltak som TINE blir bedt om å komme med på økoområdet, denne listen ble  også levert Tine i mars måned:

 

Oslo, 27. august 2010

 

Oikos - Økologisk Norge forventer av TINE:

 1. At TINE skal ta en runde på kulturen i selskapet med hensyn til økologisk landbruk og økologiske produkter
 2. At TINEs hovedkontor vil forplikte TINE-organisasjonen til å være like proff på økomelkprodukt som andre TINE-produkter
 3. At TINE vil ta større markedsføringsgrep for å øke salget av økoprodukter
 4. At TINE utvikler og lanserer nye økoprodukter
 5. At TINE står fast på sine målsettinger om vekst på økoområdet
 6. Avklare hvem i konsernledelsen og i organisasjonen som har ansvar for økologiske markedsføring og produkter

 

Dette er vi mest fornøyd med når det gjelder TINE og økologi:

 • 1. At TINE er den største og viktigste mottaker av økologisk melk og omsetning av denne
 • 2. At TINE har gitt god rådgivning for omlegging til økologisk melkeproduksjon
 • 3. At TINEs målsetting på økområdet står fast
 • 4. At TINE har lansert ny økoskolemelk med bringebærsmak
 • 5. At Oikos har hatt flere nyttige kontaktmøter med TINE det siste året
 • 6. At TINE vil komme med ny profil på sine økologiske produkter med tydelig økologi-merking

 

Noen utfordringer for TINE på økologiområdet:

 • 1. Behov for mer vekting av økologiske produkter i TINE-organisasjonen og oppfølging av disse - særlig markedsføring, men også distribusjon og oppfølging av butikker
 • 2. Viktig med utvikling og lansering av nye produkter når volumet av ikke anvendt økomelk økte
 • 3. Oppfølging av økologisk skolemelk må gjelde hele landet, når det gjelder både økolettmelk og økomelk med bringebær
 • 4. Går gjennom og svarer på Oikos' 10-punktsliste

 

Vennlig hilsen
Oikos - Økologisk Norge

 

Jakob Bjerkem                                              Reidar Andestad

styreleder                                                       daglig leder

 

 

Tine har blant sine økologiske produkter flere som fremstår både som lokal produsert og som økologiske, slik som denne Brie Dovreost.  Bildet: Tine.

Vedlegg til Oikos brev til Tine (først gang levert Tine i mars 2010)

10 tiltak for økologiske meieriprodukter

 

Praktisk tilrettelegning (tiltak mot butikker & storhusholdning)

 

1. Informer om hvilke produktene som finnes:

- Det må bli oversiktlig å finne informasjon om hvilke økologiske produkter som kan bestilles av hvilke aktører

- Selgere til storhusholdning må påse at de økologiske varene står på listene deres

 

2. Logistikk

- Bli like flinke på levering av økologiske produkter som konvensjonelle

 

3. Tilrettelegg for aktørene

- Butikker må få muligheten til å kjøpe en halv kassett med økologisk lettmelk og kefir

- TINE må være konsekvente og kunne tilby alle aktører innen samme område de samme produktene (for eksempel 10-liters bag-in-box med økologisk lettmelk til alle i Oslo-området)

 

4. Informer og inspirer selgerapparatet om økologiske produkter

- Påse at alle har oppdatert informasjon om produktene

- Kurs/ foredrag om økologi (webkurs)

 

 

Markedstiltak

5. Demonstrasjoner i butikk

- Oikos har meget gode resultater fra sitt demo-prosjekt som har pågått siden 2001

- Se eget tilbudsbrev og årsrapport for Økodemo i butikk 2009

 

6. Forsøk med bedre spacing

- Forsøkt med gode resultater på Coop Mega Nestun (2007)

 

7. Forandret design

- Ø-merket må synliggjøres

- Sesongdesign på økologisk lettmelk

 

8. Små brosjyrer / oppskriftshefter

- Det trengs tydelige kommunikasjon til forbrukere om fordelene ved økologiske meieriprodukter

- Oikos har god erfaring med oppskriftshefte om kefir

 

9. Kefir ut til ny brukergruppe

- Yngre forbrukere med innovative bruksmåter (Oikos har god erfaring med kefir-smoothie)

- Helsebevisste ved å kommunisere de positive bakteriene (i følge bladet iForm er syrnet melk blant de nye helsetrendene)

 

10. Helkjedeavtaler

---

Her er oversikten hos Tine på ders økologiske produkter 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere