Tine fornyelse av økomelk-leveranser

16.06.2011
Fornyelse av avtaler om leveranse av økologisk melk. TINE har inngått 5 års avtaler om levering av økologisk melk. Flere av TINE Råvares leveranseavtaler er nå i ferd med å løpe ut. Det er i den forbindelse behov for å fornye avtalene som utløper. Det er samtidig ønske om at avtalene skal gjelde fra starten av et kalenderår.

 

Konsernstyret ønsker at avtaler for leveranse av økologisk melk fornyes. Konsernstyret ser imidlertid at det er behov for fleksibilitet i avtaleverket i form av oppsigelsesmuligheter for både TINE SA og produsenten, og at nye avtaler skal inneha en gjensidig oppsigelsesfrist på ett år. TINE Råvare vil nå sende ut forslag til nye avtaler til aktuelle produsenter.

 

Dette skriver Tine på sin informasjonsside i Bondebladet.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere