Tine gir positivt svar – vil stimulere etterspørselen etter økologiske melkeprodukter

09.03.2010
Tine sier i en pressemelding at det er et hovedmål for selskapet å styrke markedssatsingen av økologiske produkter og at Tine skal ta en proaktiv rolle i dette arbeidet. Oikos gleder seg over denne meldingen fra Tine.

Samtidig iverksetter selskapet tiltak for å redusere overskuddet de har av økologisk melk. Økotillegget i karensperioden kuttes for nye økobønder.

- Dette er viktig av Tine, sier Oikos

- Oikos hilser velkommen Tines satsing på markedsføring av økologisk melk. Dette er veldig viktig for å snu den negative omsetningstrenden som særlig den økologiske lettmelka har hatt, sier daglig leder Reidar Andestad.  Økomelka er det største økolgiske produktet i Norge både i volum og verdi. Skal vi få et mer miljøvennnlig landbruk i Norge, er økt omsetning av økologisk melk viktig.  Han viser til at også i Danmark har omsetningen av økologisk melk vært avgjørende for den brede plassen økologiske produkter har fått i dansk varehandel. -I Oikos er vi klar til å kunne bidra for å øke omsetninga av økologiske melkeprodukter. Vi har i lengre tid arbeidet med å få på plass et møte med Tine for å komme i en god dialog, nå ser det ut til at vi snart får til det, Sier Reidar Andestad.

 

Her kan vi lykkes fremover og sammen, sier Jakob Bjerkem, melkebonde og nestleder i Oikos, om Tines melding om at de vil satse på markedsføring av økologiske melkeprodukter.  Oikos bilde

Her kan vi lykkes fremover

Økologisk melkebonde og nestleder i Oikos, Jakob Bjerkem, mener at nå tar Tine nødvendige skritt for komme på offensiven i markedsføringen.
- Vi er på lag og her kan vi lykkes fremover, sier han.
Styret i Oikos var samlet sist uke og brukte tid på å drøfte tiltak for å øke salget av økologiske melkeprodukter.

 

Når det gjelder produksjonstilpassing vil Oikos komme tilbake med et eget svar på dette.  

 

 

Dette er Tines pressemelding:

TINE med tiltakspakke for økologisk melk

TINE vil iverksette en tiltakspakke for å bedre balansen på økologisk melk og stimulere etterspørselen etter økologiske produkter. TINE plikter som ansvarlig industriaktør å sørge for at vi driver på en forsvarlig måte som sikrer lønnsomhet på produktene og utbetaling av en tilfredsstillende melkepris til eierne. TINE iverksetter derfor nå tiltak for den økologiske satsingen for å snu utviklingen, samt legge grunnlaget for fremtidig lønnsomhet for TINE og de økologiske leverandørene.

 

Etterspørselsiden 

På etterspørselssiden blir hovedmålet å styrke markedssatsingen av økologiske produkter og TINE skal ta en proaktiv rolle i dette arbeidet. Dette skal skje gjennom å tydeliggjøre økologiske produkter og øke synligheten av disse i tettere samarbeid med økologiske interesse - og næringsorganisasjoner. TINE vil også ta initiativ for et styrket samarbeid med handelens aktører for å utvikle økologiske produkter som forbrukerne ønsker. TINE har ambisjoner om vekst på økologiske produkter og målet fortsatt 6 prosent økologisk melk i 2015. Dette krever imidlertid at markedet vokser og det må skje i samarbeid med interesseorganisasjoner, varehandel og myndigheter.

 

Tilbudssiden

På tilbudssiden vil TINE opprettholde en merpris på 75 øre pr liter økologisk melk for å sikre forutsigbarhet i økologisk melkeproduksjon. Vi vil ivareta interessene for de som allerede har gått over til økologisk produksjon,  men vil i løpet av året vurdere om det kan være nødvendig å midlertidig stanse inngåelse av ytterligere leveranseavtaler. Fra og med 1. mars 2010 vil TINE fjerne merpristillegget i karenstiden for de som ikke har startet omlegging til økologisk innen den tid.

 

Se oppslag i Nationen her

Les oppslag i Handelsbladet her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere