Tine med ny informasjon om økologisk landbruk og økologisk melk

08.06.2011
Økologisk landbruk bygger på en helhetlig forståelse av forholdet mellom mennesker og natur, og av samspillet i naturen, skriver Tine på sin fornya hjemmeside.
– Her er mye nyttig informasjon til forbrukerne, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge som roser Tine for oppdatert nettinformasjon. Dette gleder også økologiske melkeprodusentene som er medeiere i Tine, at selskapet nå har oppdatert informasjonen om økologisk landbruk og melkeproduksjon, sier han.

 

Folks helse

Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet ønsker å fremme biologisk mangfold og et variert kulturlandskap, en bærekraftig utvikling basert på lokale og fornybare ressurser og et etisk forsvarlig husdyrhold. Målet er en bærekraftig forvaltning av ressursene basert på strenge miljømessige, ressursmessige og etiske krav, skriver Tine.
Uten kunstige konserveringsmidler

 

Økologisk mat skal produseres med minimal bruk av tilsetningsstoffer. Det er ikke tillatt å bruke genmodifiserte organismer eller produkter, kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler. Det er heller ikke lov å tilsette kunstig fargestoffer og konserveringsmidler/ensileringsmidler må være godkjent av regelverket for økologisk produksjon.

 

 

Tine bidrar sterkt til at mange kan ha økologisk melk og ost til frokost både hjemme og på en del hoteller.  Foto:  Tine.

 


Tine om økologisk melk og melkeproduksjon

Derfor er regelverket for oppstalling av økologiske melkekyr strengere enn ved vanlig drift.

Det betyr blant annet krav om:
• Daglig lufting av kuene
• At en kalv skal gå med mora i minst tre dager
• Større arealkravkrav til dyra både innom og utom hus
• At alt fôr skal være økologisk dyrka
• Strengere krav ved bruk av medisinsk behandling av dyra

 

Generelt sett bruker økologiske melkekyr mindre kraftfôr, mindre antibiotika og mer beite enn ved ikke-økologisk drift.
For å kunne levere økologiske produkter må både mjølkeproduksjonen og foredlingsanlegget være godkjent av offentlige myndigheter. Debio er kontrollorganet som Mattilsynet har engasjert i Norge for å følge opp økologiforskriften og EU regelverket for øvrig. Fra 2012 vil EU sitt nye økomerke bli innført i Norge.

 

Tekstene over er hentet fra Tines nye informasjonsside, overskriftene er satt inn av Oikos.

 

Her kan du selv lese mer om hva Tine skriver om økologisk landbruk og Tines økologiske produkter

 

Dette er Tines siste økologiske produkt, Cultura naturell, som nå er i butikk over hele landet.  Foto:  Tine

Annonsører

Samarbeidspartnere