TINE signaliserer økt fokus på økologisk melk

25.02.2010
Konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt, ga signaler om økt fokus på økologisk under TINEs årspresentasjon 25. februar. Under presentasjonen vektla hun miljø, samfunnsansvar og TINEs omdømme. Da problematikken rundt Biola-navnet ble tatt opp, sa konsernsjefen at omlegging av Biolaproduksjonen til økologisk var en ide som TINE hadde.

Konsernsjef i TINE Hanne Refsholt. Foto: TINE 

 

Signaler om økt markedføring av økomelk

Konsernsjef Hanne Refsholt ser for seg økt innsats fra TINEs side når det gjelder markedsføring av økologisk melk. Hun nevner konkret at TINE vurderer å flytte Ø-merket tilbake til forsiden av melkekartongen.

 

- Oikos ser svært positivt på at TINE vil øke markedsføringa av den økologisk melken. En endring i pakningsdesign er nødvendig, men det er langt fra nok, sier Kristina Alnes, markedssjef i Oikos. 

Oikos vil fortsette å etterlyse konkrete markedsføringstiltak fra TINE av de økologiske produktene. Samtidig  ønsker vi større tilgjengelighet og synlighet av økoproduktene i butikker.  

 

Merkevarer viktige vekstdrivere hos TINE

TINE la i dag frem sine resultater for året 2009. Konsernsjef Hanne Refsholt kunne vise til ett imponerende driftsresultat på 911 millioner kroner. Dette er en økning på 291 millioner kroner fra 2008. Selv vektla Refsholt deres merkevarer som viktige vekstdrivere. Her ble blant annet Biola trukket frem som en vellykket merkevare med sterk vekst.  

 

Avviser ikke økologisk Biola

Tidigere denne uken sendte Mattilsynet brev til Tine og Q-meieriene for å gjøre dem oppmerksomme på at det nye økologiregelverk fra EU bare tillater ordet «bio» brukt i økologiske matvarer. Dette vil få konsekvenser for TINEs Biola-serie. Oikos har i media foreslått at hele Biola-produksjonen bør bli økologisk. Da konsernsjefen fikk det samme forslaget, var hun ikke helt avvisende, men fremholder at TINE ønsker å få unntak fra Mattilsynet slik at de kan fortsette å bruke merkenavnet uten endringer.

Biola hadde en volumvekst på 26 % og en verdivekst på 98 millioner norske kroner i 2009. En omlegging av hele produksjonen til økologisk ville drastisk forandret det økologiske markedet i Norge.  


Lenker:
>> - Bruk økologisk melk til Biolaen - Aftenposten 24.02.2010
>> Solid resultatutvikling for TINE - 25.02.2010

 

Annonsører

Samarbeidspartnere