Tine trenger mer økomelk i Nord-Norge

17.01.2011
Tine ønsker økt produksjon av økomelk i Nord-Norge og starter nå prosjekt for å øke denne produksjonen.
– Vi utfordrer bønder i Nord-Norge til å gripe denne sjansen til å legge om, og dermed sikre at Nord-Norge blir mer selvforsynt med økologisk melk, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Vi er glade for at Tine, Norsk Landbruksrådgivning og fylkesmannen i Nordland nå etablerer et prosjekt for å få opp økomelkproduksjonen, legger han til.

-Det trengs langt flere økologiske kuer i Nord-Norge. I dag får ikke forbrukerne i Finmark engang tilbud om økologisk melk, men forhåpentligvis vil en planlagt ny produksjon i Harstad endre dette. Oikos - Økologisk Norge er derfor glad for prosjektet fra Tine, Norsk Landbruksrådgivning og fylkesmannen i Nordland, som satser på å få opp økomelkproduksjonen i landsdelen, sier Reidar Andestad. Foto: Oikos

 

Finnmark får ikke økologisk melk i dag

TINE Nord ønsker økt produksjon av økologisk melk og har som målsetting å tappe økologisk konsummelk på meieriet i Harstad. Dette vil gjøre det mulig å levere økologisk melk også i Finnmark, noe som ikke er mulig i dag. TINE Nord har i dag bare produksjon av økomelk på sitt anlegg i Sandnessjøen.

TINE Nord, Fylkesmennene i Nord-Norge og Norsk Landbruksrådgiving har utviklet et prosjekt for å øke produksjonen og salget av økologisk kumelk i landsdelen. Prosjektet er planlagt å vare i fem år, fra 2011 til 2015. TINE Nord er prosjekteier og har lyst ut stillingen som prosjektleder i 100% stilling. Stillingsannonsen kan lastes ned nedenfor.

 

Måler er sju-dobling av produksjonen

Produksjonen av økologisk melk på ku skal økes i Nord-Norge fra 0,95 millioner liter i 2010 til 7 millioner liter i 2015.

Målsettingene skal nås gjennom mobiliseringstiltak, kompetanseheving for gårdbruker og veiledningsapparat, faglig støtte i omleggingsfasen samt synliggjøring av produkter fra økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge.

 

Saken er hentet fra fylkesmannen i Nordland hvor det også ligger bakgrunnsdokumenter for saken.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere