Tine vil ikke ha økologisk Biola nå - NYTT: TINE VURDERER ØKO-BIOLA

29.04.2010
Se nytt fra Tine torsdag ettermiddag på slutten av artikkelen.
-Tine ser ut til å velge den vanskelige veien i møte med kravet fra Mattilsynet om at Biola-produktene skal være økologiske, sier nestleder i Oikos – Økologisk Norge, melkebonde Geirmund Øglend i Sandnes. I produsentmiljøet hadde vi håpet at Tine grep denne sjansen og satset på markedsføring av sine økologiske produkter og på å gjøre Biola økologisk. Bakgrunn for saken er at Tine nå flagger at de vil søke om dispensasjon fra kravet om at produkter som heter Bio skal være økologiske, slik som Tines Biola og Q-meieriet BioQ.

Bildet viser en del av Biolaproduktene som finnes i markedet i dag.  Tine bilde.

 

Vil ikke Tine bruke overskuddet av økomelk? 

Saken er også aktuell for det økologiske produsentmiljøet fordi Tine i dag taper penger fordi de har for mye økologisk melk.  Tine har på grunn av det kuttet i betaling for karens melk fra nye økoprodusenter og ikke vil ta inn nye.  Hadde de villa brukt økomelka til Biola hadde situasjonen lett vært vesentlig annerledes, sier Geirmund Øglend.  Da kunne en fulgt regjeringsmålsetting om å øke produksjonen vesentlig og invitert nye produsenter til å legge om til økologisk melkeproduksjon.  Nå frykter han stopp i nye produsenter.

 

Økologiske melkeprodusenter hadde forventet at Tine grep muligheten nå og markedsførte økologiske melkeprodukter bedre og satset på økologisk Bioloa, da ville en fort å sluppet å redusere inntak av nye økomelkprodusenter, sier Oikos - Økologisk Norges nestelder Geirmund Øglend, bonde på Sandnes.

 

Økoprodusentene håpet Tine ville gjøre noe annet

-Det hadde vært mye bedre om Tine hadde utredet økologisk Biola skikkelig og eventuelt så konkludert med at det er tilsettinger i eller prosesser rundt Biola som ikke kan forenes med økologisk melk, men det har jo ikke skjedd.  Nå har først Q-meieriet fortalt at de søker dispensasjon, så kommer Tine vandrende en stund etter.   Det var ikke slik vi håpet Tine skulle gå frem. Oikos - Økologisk Norge - mener Mattilsynet i denne saken har fulgt opp det økologiske regelverket som gjelder både i Norge og EU på en ryddig og riktig måte.   Geirmund Øglend ber Tine vurdere sitt standpunkt på nytt.

 

50 mill i året i Biola

Det var Aftenposten som onsdag kveld fortalte at Tine vil klage på Mattilsynets vedtak - Vi omsetter Biola for 50 millioner kroner. Dette er prinsipielt, sier kommunikasjonssjef Lars Galtung.Brevet sendes til uken. Biola har vært på det norske markedet i 14 år. Varemerket verdsettes trolig til drøye 100 millioner kroner, etter det Aftenposten kjenner til.

 

BioQ sloss for navnet uten økologisk melk

Adm. direktør Bent Myrdahl sier til Handelsbladet FK at de kommer til å protestere på det kraftigste. - Vi vil slåss for BioQ, og er klare for å ta en fight med myndighetene i forhold til navnet, sier Myrdahl.

Oikos har tidligere gått ut og oppfordret Tine og Q-Meieriene til å gjøre drikkene sine økologiske for å beholde navnet, men for Q-Meieriene er ikke det et alternativ. - Det går ikke, vi har ikke tilstrekkelig tilgang på økologisk melk til å få det til, sier Myrdahl til Handelsbladet FK.

-Dette er ikke et problem. I Oikos - Økologisk Norge bidrar vi gjerne med å skaffe leverandør av økologisk melk. Videre sitter Tine med overskudd av økomelk som de sikkert vil selge. Mange forbrukere venter på at Q-Meieriene snart kommer med sitt første økomelkprodukt, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Ny utvikling i saken:

Tine vurderer øko-Biola

 

Men det har ingenting med at Mattilsynet vil stoppe bruken av Biola-navnet, skriver Aftenposten torsdag ettermiddag etter at de har intervjuet Tine om saken.

- Det er noe vi vurderer på sikt, sier kommunikasjonssjef Lars Galtung i Tine på direkte spørsmål fra Aftenposten om Tine vurderer å produsere økologisk Biola.

- Derfor løser ikke økologisk melk i Biola utfordringen som både myndigheter, interesseorganisasjoner, leverandører, produsenter og dagligvarebutikkene har overfor forbrukernes oppfattelse og opplevd verdi av økologiske produkter, skriver Galtung i en e-post til Aftenposten.

Han peker på at forbrukerne ønsker seg Biola på grunn av produktets helsemessige effekter til en konkurransedyktig pris.

 

Dyrere melk og bær gir dyrere Biola

Etter det Aftenposten kjenner til, vil en økologisk produsert Biola bli vesentlig dyrere. Ikke bare fordi den økologiske melken er dyrere, men også alle tilsetningsstoffene. Det betyr blant annet at bærene som setter smaken på det syrnede melkeproduktet må være økologisk. Dette er med på å gjøre produktet dyrere. 

 

Bakstreversk holdning i Tine

- Jeg synes Tine utviser en håpløst bakstreversk holdning. Det er synd og skam at selskapet kjemper mot en økologisk utvikling, sier Sondre Båtstrand, talsperson for Miljøpartiet De Grønne til Aftenposten . I dag bruker Tine kun 47 prosent av den økologisk produserte melken som økologisk.

- Den situasjonen undergraver satsingen på økologisk landbruk, og Tine har klaget over store tap knyttet til økologisk produksjon. Da er det komplett uforståelig at Tine ikke vil benytte mer av økomelken, sier han og oppforder Tine:

- Gi oss økologisk Biola, Tine!

 

Oppslag i Aftenposten torsdag ettermiddag med intervju med Tine

 

Se saken hos Aftenposten torsdag morgen her

 

 Se saken hos Handelsbladet

 

Les Oikos - Økologisk Norges merknader til Biola saken tidligere.  Her ligger også link til Facebookgruppen for Økologisk Biola.

Annonsører

Samarbeidspartnere